بوم‏ شناسی سیاسی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

پویش‌های صنعتی، فناوری و جمعیتی دو سده اخیر، زیست‌بوم‏های موجود در زیست کره را به شدت فروسائیده‏اند، به گونه‌ای که تداوم آنها مانایی و پایایی حیات و تمدن را با ابهام روبرو کرده است. با فروپاشی نظام ژئوپلیتیک جنگ سرد، مخاطرات محیطی حساسیت جامعه و کنش‏گران سیاسی را برانگیخت و دانش بوم‌شناسی با توجه به سرشت دوگانه انسانی- محیطی‌اش در تدوین ادبیات امنیت و سیاست بسیار اثرگذار ظاهر شد. با توجه به تعدد زوایای نگرش به بوم‏شناسی، بوم‏شناسی سیاسی در این میانه خوش درخشیده و توجه بسیاری از پژوهشگران و کنشگران سیاسی را در بازنمایی مخاطرات محیطی به خود جلب کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Political Ecology

نویسنده [English]

  • Morad Kaviani Rad
چکیده [English]

Industrial and technological activities of the last two centuries have highly overused ecologies available in our biosphere in a way that their continuity and stability will endanger our life and civilization. After the collapse of the Cold War geopolitical structure, environmental destructions and hazards caused social and political activists to react. Ecology has had a great effect on the security and policy literature due to its humane – environmental nature. As we know, ecology has different dimensions among which political ecology has helped researchers and political activists to reflect environmental destructions.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • ecology
  • Ecology Destruction
  • Schools of thought
  • the Environmental Movements