مطالعات امنیتی غربی؛ محدودیت‏های تبیین و الزامات تغییر

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

ادبیات مطالعات امنیتی که امروزه مبنای بررسی تحولات امنیتی سایر کشورها قرار می‏گیرد، به لحاظ خاستگاه پیدایش و همچنین به دلیل ویژگی‏های ماهوی آن ریشه در تحولات امنیتی کشورهای غربی و به ویژه آمریکا در دوران جنگ سرد دارد. این ادبیات، عمدتاً غربی (غرب‏محور) است.در این مقاله تلاش می‏شود ضرورت بازنگری در ادبیات مطالعات امنیتی غربی براساس محدودیت قابلیت‏های تبیین آن مورد توجه قرار گیرد. بدین منظور ابتدا چیستی ادبیات مطالعات امنیتی غربی بررسی می‏شود، سپس چگونگی پیدایش و تکوین محدودیت‏های تبیین آن از خلال بررسی سیر تکوین مطالعات امنیتی غربی مورد توجه قرار می‏گیرد و در نهایت، چرایی پیدایش و همچنین ضرورت‏های نظری و عملی بازنگری در ادبیات موجود مطالعات امنیتی، تبیین می‏شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Western Security Studies: Explanatory Limitations and Change Requirements

نویسنده [English]

  • Reza Khalili
چکیده [English]

Security studies literature which is used as a base in reviewing other countries security developments, has roots in the Western countries and especially US security developments due to its origin and nature. This literature is mostly Western (West-Based) because even if it has not been created in western geographical district by Western scholars in Western language (Latin), its main object has been to provide western inserts.This article attempts to remind the necessity of Western security studies literature revision considering its explanatory limits. Therefore, at first the nature of western security studies literature is checked, then its emergence, proliferation, and explanatory limits will be discussed. At the end, the necessity of theoretical and practical revision of the existing security studies literature is considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Security Studies
  • Western Security Studies
  • Security Studies in the West