چیستی معنا و مفهوم امنیت نرم؛ با مروری بر وجه نرم امنیت جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

مبحث قدرت نرم توجه بسیاری از کشورها، پژوهش‏گران و دست‏اندرکاران را به خود جلب نموده است. این موضوع زمینه را برای گسترش بحث در مورد وجوه نرم در حوزه امنیت نیز فراهم آورد. مقاله حاضر درصدد بررسی معنا و مفهوم امنیت نرم به مثابه مفهومی مستقل و دربردارنده وجوه داخلی و خارجی است. در بررسی لغت‏شناسی امنیت نرم، سه وجه تفکیک امنیت نرم از سخت، یکی‏بودن آنها و یا مکمل‏بودن امنیت نرم برای امنیت سخت؛ در بحث مفهومی و چیستی امنیت نرم از منظر شناخت‏شناسانه، چهار وجه کاهش استفاده از ابزار نظامی یا کاهش ابزار نظامی برای تحریم یا تنبیه؛ کاربرد وجوه نرم امنیت سخت؛ وجه فریبایی امنیت نرم و پس از آن، در منظر هستی‏شناسانه امنیت نرم به دو موضوع ابعاد و حوزه‏ها اشاره می‏شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of Meaning and Concept of Soft Security; an overturn to IRI's Soft Security

نویسنده [English]

  • Davoud Gharayagh Zandi
چکیده [English]

The subject – matter of soft power nowadays attracts attention of many countries, of researchers in IR and security studies and of practitioners to it. It yields for discussing security from soft dimension of it. Because it doesn’t subordinate to power and its focus on internationally perspective here is mentioning the security as an independently concept and externally/internally one. Soft security would be different, identify with and supplement of hard one in philological apprising, it does epistemologically definite in four paths in reducing appeal to use of force and removing pretext economic instrument for sanctions and punishments, being well situated for legitimating hard security and being attractive and the last section from the ontologically it comprises dimensions and spheres.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft Security
  • Hard Security
  • Soft power
  • hard power
  • Epistemology
  • ontology
  • IRI