پلیس و آموزش حقوق شهروندی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

پلیس به عنوان مهمترین نیرویی که حفظ امنیت داخلی را بر عهده دارد،  در راستای تأمین حقوق شهروندان، ناگزیر از انجام کار‏هایی است که به درست یا نادرست، تعرض به آزادی یا امنیت یا دیگر حقوق شهروندی نامیده می‏شود.برای یافتن راهکاری برای برون‏رفت از این چالش وتعارض درونی وظائف پلیس، بررسی‏های ژرف و آموزش هدفمند حقوق شهروندی بایسته و شایسته است.با این نگاه، کارآمدی پلیس در گرو آموزش حقوق شهروندی به اجزاء این نیرو و عموم شهروندان است. ارائه آموزش‏های لازم برای روشن‏شدن اذهان عمومی‏نسبت به حقوق شهروندی و چگونگی صیانت آن توسط پلیس، برخی برداشت‏های نادرست را از میان بر می‏دارد. آموزش حقوق مورد احترام شهروندان به پلیس نیز موجب می‏شود اجزاء این نیروی امنیتی، از تعرض به حقوق شهروندان، هرچند متهمین و مجرمین بپرهیزند تا از این رهگذر، کارآمدی پلیس در تأمین حقوق شهروندی حاصل شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Police and Training Citizen Rights

نویسنده [English]

  • Naser Alidoosti
چکیده [English]

In order to serve citizen rights, the police as the main responsible organization to maintain domestic security have to carry out some jobs which, right or wrong, are called interference in freedom, security or other citizen rights.To solve this problem which actually demonstrates a conflict of functions, a deeply surveyed and targeted training of citizen rights is needed. Therefore, the police efficiency is subject to training citizen rights to its personnel and other citizens too. Training and enlightening public opinion about citizen rights and the way to secure it can take away some misunderstandings in this regard. Training the police about citizen rights also can lead its personnel not to interfere in the rights of citizens, even if they are the accused or criminals. Therefore, the police efficiency in securing citizen rights will be increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizen Rights
  • Training
  • Human rights
  • Police
  • Security
  • Rights of Accused
  • Efficiency