اصول و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: جستاری در متون

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

    متون دانشگاهی و پژوهشی مرتبط با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، یکی از منابع اصلی مطالعه سیاست خارجی ایران به حساب می‏آیند. مقاله حاضر به بررسی این متون از منظر اصول و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی می‏پردازد. برای این منظور، پرسش اصلی این است که مسأله محوری مورد مطالعه متون موجود در مورد اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی چیست؟ فرضیه مقاله، نشان می‏دهد دغدغه اصلی متون مرتبط با سیاست خارجی، عمدتاً تقابل آرمان‏گرایی و واقع‏گرایی بوده است. برای بررسی این فرضیه، مقاله به سه بخش تقسیم شده است. بخش اول به تاریخچه سیاست خارجی از منظر متون موجود اشاره دارد. بخش دوم به مواجهه آرمان‏گرایی و واقع‏گرایی در رویکردهای انقلابی، اسلامی و ملی‏ می‏پردازد و بخش سوم، چارچوبی نظری برای گذر از تناقضات این رویکردها ارائه می‏دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Principles and Foundations of Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran: A Survey on the Texts

نویسنده [English]

  • Davoud Gharayagh Zandi
چکیده [English]

Academic books and resources as one of the main references in studying the foreign policy of the Islamic Republic of Iran are focused and considered in this paper. Therefore, the paper attempts to find out what principles and foundations are introduced in those texts? Based on this paper's hypothesis, the main concern of these texts has been the conflict of Idealism versus Realism which is illustrated in three sections: historical aspect, Idealism versus Realism in the context of the Revolutionary, Islamic and Nationalistic approaches and finally some suggestions to coupe with paradoxical issues in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign policy of the Islamic Republic of Iran
  • Principals and Foundations
  • Idealism
  • Realism
  • revolutionary
  • Islamic and Nationalistic approaches