بررسی رویکردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر مسأله کارگزار - ساختار

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

رویکرد هر نظریه‏پرداز به مسأله کارگزار – ساختار یا نحوه تعامل کارگزار – ساختار، یکی از عوامل کلیدی جهت‏دهنده به برداشت و تحلیل وی در مورد محیط اجتماعی تحت مطالعه‏اش می‏باشد. این مقوله، به طور اخص، در رشته روابط بین‏الملل و سیاست خارجی بسیار مورد توجه است. به طور کلی، در این رشته، سه رویکرد ساختارمحور، کارگزارمحور و ساخت‏یابی‏گرا، قابل بازشناسی است. در حوزه نظریه‏های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز می‏توان دو رویکرد کلی متمایل به کارگزارمحوری و ساختارمحوری را شناسایی کرد که اولی بر نقش تعیین‏کننده کارگزاری جمهوری اسلامی در جهت‏دهی به ساختارهای بین‏المللی و دومی بر ضرورت سازگاری جمهوری اسلامی با الزامات ساختاری بین‏المللی تأکید دارد. در حالی که گفتمان نظری حاکم بر سیاست خارجی ایران، در دهه 1360، غالباً کارگزارمحورانه بود، بعدها گفتمان متمایل به ساختارمحوری پررنگ‏تر گردید

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Survey on Approaches of Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran through the Structure- Agent Model

نویسنده [English]

  • Abdollah Ganbarloo
چکیده [English]

Any thinker's approach toward the issue of structure – agent and their interaction is one of the key elements in leading his/her perception and analysis about the social environment. It is the case especially in International Relations and Foreign Policy. Generally three approaches namely, Structure, Agent, Foundation can be identified in IR. With respect to the Islamic Republic of Iran also two different approaches focus on either Agent and its main role in leading to shape the international system or Structure and necessity of compatibility with the international system. The paper argues that while in the beginning the dominant approach in foreign policy of the Islamic Republic of Iran was dominated by Agent approach, it was replaced by Structure approach in the later phases. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • international relations
  • Foreign Policy
  • structure
  • Agent
  • Foundation International System
  • The Islamic Republic of Iran