مدل‌های تحلیل سیاست‏گذاری عمومی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مدل‏هایی که در مطالعه سیاست به کار می‏روند، مدل‏های مفهومی هستند که می‏توان از آنها در تحلیل سیاست‏گذاری عمومی نیز بهره گرفت. این مقاله، به تحلیل «سیاست‏گذاری عمومی» از منظر مدل‏های نهادی، فرایندی، گروهی، نخبگان، عقلانی، فزاینده، تئوری‏بازی‏ها، انتخاب عمومی و سیستم‏ها اختصاص دارد. مقاله، نشان می‏دهد که هر مدل و نظریه، بیشتر امکانات عملی برای مقامات حکومتی را فراهم می‏کند و یا ابزار مفیدتری برای تحلیل‏گران مسایل اجتماعی است؟ همچنین، بررسی این مدل‏ها نشان می‏دهد کدام‏یک به فهم بیشتر ما از فعالیت‏های متعدد دخیل در سیاست‏گذاری عمومی یاری می‏دهد و کدام‏یک برای نقد و ارزیابی فرایند سیاست‏گذاری مناسبتر است؟ در پایان، نویسنده به ارائه برخی معیارهای عمومی می‏پردازد که می‏توان از طریق آنها، مفیدبودن این مفاهیم و مدل‏ها را بررسی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Models for Public Policy Analysis

نویسندگان [English]

  • Sevil Makouyee
  • Thomas Dye
چکیده [English]

Models of studies of politics are conceptual models which can be used in analysis of Public Policy. This paper focuses on analysis of Public Policy through the prism of institutional, process, group, elites, rational, game theories, public choice and systems. This paper shows whether each model and theory provides rather practical possibilities for the officials or they are useful instruments for analysts of social problems. This discussion also shows which of them can assist us in understanding of various activities involving in Public Policy and which one is appropriate for evaluation and criticism of the process of policy making. Finally, the author offers some general criteria which can be constructive in recognizing efficacy of these concepts and models as well as their evaluation through framework of Public Policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Policy
  • Process
  • Group
  • Elite
  • rationality
  • Game
  • Public Choice and System