جغرافیای انتخابات

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

جغرافیای انتخابات یکی از جستارهای نسبتاً دیرپای دانش جغرافیای سیاسی است که به واکاوی تعامل فضا، مکان، فرایندهای انتخاباتی، تنوع تصمیمات و نتایج  آراء رأی‏دهندگان نواحی مختلف، اثرگذاری تفاوت‏های فضایی در رفتار سیاسی و شکل‏گیری حوزه‏های انتخاباتی می‏پردازد.پیش‏نیاز انتخابات و تعیین نمایندگان مردم، تقسیم سرزمین به حوزه‏های انتخاباتی با مرزهای مشخص و متناسب با ویژگی‏های جغرافیایی، پذیرش عمومی و قوانین انتخاباتی است. این محدوده‏های جغرافیایی در مقام بستری برای انتخاب نمایندگان در سطوح مختلف محلی، ناحیه‏ای و ملی، تأثیر قطعی بر ترکیب و کارکرد نهادهای سیاسی حکومت دارد. از این‏رو، ناحیه‏بندی سرزمین به حوزه‏های انتخاباتی، بر پایه شماری از شناسه‏های جمعیتی، فرهنگی، سرزمینی و بهره‏گیری از سامانه‏ اطلاعات جغرافیایی، کانون توجه جغرافیای انتخابات است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Geography of Elections

نویسنده [English]

  • Morad Kaviani Rad
چکیده [English]

Geography of elections is one of the most relatively old concepts of the science of political Geography that assesses the interaction between space and place, electional processes, variety of decisions and vote results of voters of different regions, effectiveness of space differences of political behavior and shaping of polling stations.   Deviding territory to Polling – stations with specific borders and in proportional with geographical charactristics, general acceptance and electorial laws are preconditions of election and appointing the representatives of the people. This geograplical limites as a context for electing representatives in various local, regional and national levels, have an certain effect on the combination and founction of political institutations of the state. Thus, dividing territory to polling – stations based on numerus territorial, cultural and populational factors and applying geographical information systems, is the main focuse of Geography of Elections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democracy
  • Geography of Elections
  • partnership
  • Polling – Station