مفهوم انسجام اسلامی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله درصدد طرح راهبرد انسجام اسلامی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای اسلامی است. تجربه عملی سیاست خارجی جمهوری اسلامی، در سه دهه گذشته، این رویکرد را کارآمدتر از راهبرد وحدت اسلامی و تئوری ام‏القرای اسلامی ساخته است. در این راهبرد، ضمن توجه به موضوعات عادی و غیرتحریک‏آمیز، سعی در تقویت و ارتقاء عظمت جهان اسلام دارد. رسیدن به این وضعیت نیازمند درک جایگاه خود و دیگر کشورها در جهان و تلاش فعالانه، همسو و توافقی برای پیشرفت و توسعه قدرت و ثروت کشورهای اسلامی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Concept of Islamic Solidarity in Foreign Policy of Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Davoud Gharayagh Zandi
چکیده [English]

This Article is seeking to propose the strategy of Islamic Solidarity in foreign policy of Islamic Republic of Iran towards Islamic States and beceuse of practical experiences of forign policy of Islami Republic of Iran in recent past three decades, it considers this approach more effective than strategy of Islamic solidiarity and the theory of Islamic Ommol Ghora (mother land of Islam). In this strategy, while considering normal and non – controversial issues, thore is an attempts to improve and enhance the greatness of Islamic World. Attaining this situation requires understanding own status and other states in the world and active, cooperative and agreed attempts towards developing and extending the power and wealth of Islamic States.