روش شناخت در مکتب نئورئالیسم

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

پس از مرگ هانس یواخیم مورگنتا در جولای 1980، مکتب جدیدی در سیاست بین‏المللی ظهور کرد که نئورئالیسم نام گرفت. مهمترین اندیشمند این مکتب، کنت والتز است که با انتشار کتاب «نظریه سیاست بین‏الملل»، اصلاحاتی در رئالیسم مورگنتا اعمال کرده و در تحلیل نظم و ناامنی بین‏المللی کوشیده است. در مقاله حاضر، مهمترین تمایزهای رئالیسم و نئورئالیسم را با استناد به کتاب والتز بررسی ‏کرده و به این پرسش، پاسخ می‏دهیم که روش شناخت و تحلیل امنیت بین‏المللی در مکتب نئورئالیسم چگونه است؟ در پاسخ، ابتدا افزوده‏های روش‏شناختی و مفهومی نئورئالیسم بر رئالیسم را بررسی و با مرور مفروضات و مفاهیم کلیدی نئورئالیسم، چهار ایده اساسی این مکتب را مورد بحث قرار می‏دهیم. به نظر نگارنده، مکتب نئورئالیسم، از طریق بازاندیشی در مفروضات ذات‏گرایانه رئالیسم و نیز توجه به ماهیت و منطق پویای امور و برداشت‏ها، از قابلیت توضیح‏دهندگی بیشتری نسبت به رئالیسم، در حوزه امنیت بین‏الملل برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Methodological implications of Neo - Realism

نویسنده [English]

  • Qadir Nasri
چکیده [English]

We witnessed a new school in international politics so called neo-realism after Hans Morgenthau's dead in July 1980. Kenneth Waltz – the notably scientist in IR – made some adjustments in realism produced by Morgenthau for analyzing international order and disorder in his The Theory of International Politics. In the paper could be found the differentiations between Realism and Neo- Realism in concerned with Waltz's book, so it needs to respond what is the cognitive manner and international security analyses in Neo-Realism? With the reviewing the adjustments and the presuppositions and the key concepts of Neo- Realism it is make popper condition for focus on four main ideas of it. Rethinking the essential suppositions of realism by Neo-realism, the author argues; make proper explanation in international security for regarding to dynamic nature and logics of affairs and conception.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Realism
  • Neo-realism
  • Balance of Power
  • Hegemony
  • International System Hierarchy
  • Anarchy