منافع ملی در معاهدات و اسناد تجارت بین‏ الملل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

به دلیل افزایش روزافزون معاهدات و سازمان‏های بین‏المللی پیرامون حقوق تجارت بین‏الملل و بنا به الزام اعضا بر اجرای مقررات مندرج در اسناد بین‏المللی، دولت‏ها برای اجتناب از انزوای حقوقی - اقتصادی، سعی در الحاق و ورود به این نهادها را دارند.در اینکه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در پذیرش این معاهدات یا عدم الحاق به آنها تأمین می‏شود، نمی‏توان به گونه‏ای مطلق اظهارنظر نمود.برای نمونه، ایکسید، میگا، آنسیترال، سازمان تجارت جهانی ومعاهده منشور  انرژی، هریک، متضمن مقررات متفاوتی در زمینه تجارت بین‏الملل هستند که با بررسی موردی، می‏توان فرصت‏ها و چالش‏های ناشی از التزام و الحاق به این اسناد بین‏المللی را دریافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Contracts and documents of International trade from the national interest point of view

نویسنده [English]

  • Naser Alidoosti
چکیده [English]

By increasing international commitments and organizations in international trade law more over more and having to do with members to enforcing regulations of international documents, states is trying to joint and entrance in that institutions for keeping away in logical and economic isolation. It could not be proper respond to that is it preparing the IR of Iran for entrancing in them or not. For example, by examining ICSID, MIGA, WTO, ECT entail different regulations in international trade could be fund opportunities and challenges to joint and obligation on this international trade for ours.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Trade
  • National Interest
  • ICSID Commitment
  • MIGA
  • UNCITRAL
  • WTO
  • ECT