فهم کانستراکتیویستی امر سیاسی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

الکساندر ونت به عنوان شاخص‌ترین اندیشمند کانستراکتیویسم، معتقد است که دغدغه دانشمندان روابط بین‌الملل و علم سیاست، فهم سیاست جهانی و توزیع قدرت بوده است. آنها بدین نکته توجه نکرده‌اند که نظام جهانی از چه چیزی تشکیل شده و چگونه ساختار یافته است. ونت با نقد مکاتب متداول در عرصه روابط بین‌الملل، پیکان حملات خود را به سمت نوواقعگرایی نشانه رفته و یافته‌های این مکتب را مهم اما ناقص معرفی کرده است. از دید ونت، عیب نوواقعگرایی این است که فردگرا و مادی‌گرا است؛ یعنی در تحلیل سیاست بین‌الملل به نقش افراد تصمیم‌گیر اهمیت بسیار زیادی قائل است؛ غافل از اینکه ساختارهای اجتماعی نیز به افراد قوام می‌بخشند. مادی‌گرایی یعنی توجه به داشته‌ها و خواسته‌های عینی، از بنیادی‌ترین نقدهای ونت بر نوواقعگرایان است. با این توضیح، مقاله حاضر ضمن توضیح شیوه تحلیل کانستراکتیویستی، آن را در تحلیل امر سیاسی مورد بررسی قرار می‌دهد. فرضیه مقاله این است که کوشش بازیگران عرصه سیاسی فقط قدرت (مطابق نگرش نوواقعگرایان)، یا ثروت (مطابق برداشت نولیبرال‌ها) نیست؛ بلکه در اغلب موارد شناسایی مهمترین مطلوب بازیگران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Constructivist Understanding of the Political

نویسنده [English]

 • Ghadir Nasri
چکیده [English]

Alexander Vent as a distinguished constructivist thinker does argue that the problems of the scholars of international relations and the political scientists were just be understanding of global politics and power distribution without thinking about what constructed the global system and how it organized. Vent by reviewing the current schools of the international relations field is criticizing the neo – realism so that it is important but by focus on individualism and materialism is imperfect. That is paying more attention on decision makers without any mentioning on social structures that shapes the individuals. Crucial critique of Vent is deal with materialistic views of neo – realism as an objective willing and properties. Here the main hypothesis of the article by exploring the political from the constructivist view is that the political actors do often pursuit to substitute recognition on power (in the neo – realism) and wealth (in the neo – liberal view).

کلیدواژه‌ها [English]

 • constructivism
 • Structure – Agent
 • Identity
 • interest
 • Power
 • Meaning
 • Social Construct
 • Suppositions
 • ontology
 • Epistemology