ایدئولوژی و استراتژی؛ نسبت‌سنجی مفهومی نگرش ایدئولوژیک و تفکر استراتژیک

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

ایدئولوژی و استراتژی مقولاتی هستند که به صورت مستقل، بسیار مورد بررسی قرار گرفته‌اند و تعاریف و مفاهیم بسیاری برای آنها برشمرده شده است؛ اما نسبت میان این دو مقوله را فقط بر اساس این بررسی‌های مستقل نمی‌توان سنجید. برای اینکه نسبت میان ایدئولوژی و استراتژی یا نگرش ایدئولوژیک و تفکر استراتژیک مورد کنکاش دقیق علمی قرار گیرد، لازم است خاستگاه‌های تاریخی، مفاهیم و کاربردها و ویژگی‌های کلی آنها در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد و به مفروضاتی که باعث هرگونه پیش‌داوری غیرعلمی در این ‌باره شده، پاسخ داده شود. برای دستیابی به این منظور، مقاله حاضر ابتدا خاستگاه تاریخی، مفاهیم و کاربردها و ویژگی‌های ایدئولوژی و نگرش ایدئولوژیک و سپس پیشینه تاریخی، مفاهیم و کاربردها و ویژگی‌های استراتژی و تفکر استراتژیک را بررسی می‌کند و در نهایت نسبت‌سنجی این مقولات را بر اساس نقد دیدگاه‌هایی که از یک‌سو ایدئولوژی را مبتنی بر آرمان‌گرایی، اخلاق‌گرایی، اصالت تغییر، احساس‌گرایی، آگاهی کاذب و شناخت غیرعلمی و از سوی دیگر استراتژی را مبتنی بر واقع‌گرایی، بی‌طرفی اخلاقی، اصالت تثبیت، ‌عقل‌گرایی، آگاهی واقعی و شناخت علمی می‌دانند و بر این اساس، آنها را مقابل یکدیگر قرار می‌دهند، در دستور کار قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ideology and Strategy: Conceptual Comparison between the Ideological and Strategic Perspective

نویسنده [English]

  • Reza Khalili
چکیده [English]

Categories of ideology and strategy independently was examined and defined in many works, but surveying the relationship of these categories didn't just adequate by current independent studies. For acute comparison between ideological and strategic view, it is necessity to explore their historical origins, their whole characteristics and functions and also responding the any non- academic prejudice about them. In this article by examining of the historical, the conceptual, the functional, of each category, it is criticizing the dichotomy of definitions of them that in the one side ideology is defined as idealism, morals, changeability, emotionalism, false consciousness, and non-cognitive view and the other side strategy is introduced as realism, ethical impartiality, verification, rationality, true consciousness and scientific knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ideology
  • Ideological View
  • strategy
  • Strategic View