فهم فمینیستی امنیت ملی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

مسأله مقاله حاضر این است که آیا می‌توان بین جنسیت و نوع تفسیر متن یا تحلیل موضوع، نسبتی برقرار کرد یا نه؟ بر مبنای این مسأله، فهم فمینیستی امنیت ملی و بین‌المللی و الزامات روش‌شناختی آن، به عنوان پرسش کلیدی مقاله طرح و در جواب آن این فرضیه آزمون شده است که «فهم فمینیستی امنیت ملی و بین‌المللی (به عنوان موضوع یا متن) به روش پساپوزیتویستی و با هدف حل نابسامانی‌های جنسیتی صورت می‌پذیرد.» برای آزمودن این حدس ذهنی، ابتدا روش‌ شناخت فمینیست‌ها (در طیف‌های مختلف) را تبیین و سپس ملاحظات آنها در تحلیل امنیت ملی و بین‌المللی را تشریح کرده‌ایم. توسیع ابعاد امنیت، توجه به بدنه اجتماعی و تأکید بر تغییر به جای تداوم، از جمله ملاحظات کلیدی فمینیست‌ها در تحلیل موضوع است. مقاله پس از توضیح دغدغه‌های روش‌شناختی فمینیست‌ها، بدین نتیجه رسیده است که آنها با نقد رهیافت‌های متداول در حوزه روش‌ و پژوهش، چهار نکته‌ قابل توجه را تجویز می‌کنند. این چهار نکته عبارتند از معرفی امنیت اجتماعی به عنوان رکن بنیادین امنیت ملی، ترویج تعامل به جای استقلال، تأکید بر وجوه نرم‌افزاری امنیت ملی و بالاخره طرفداری از طرح‌های توسعه ملایم و مداوم به جای طرح‌های ضربتی و خشن. این تجویزها، صف فمینیست‌ها را از پوزیتویست‌ها جدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Understanding National Security from the Feministic Perspective

نویسنده [English]

  • Ghadir Nasri
چکیده [English]

As the problem of the article, could be relationship between sexuality and text interpretation or subject analysis? For responding this question, this planned hypothesis is examining that understanding national and international security (as a subject or text) would be done by post positivism method and for solving sexuality irregularity. For examining this subjective guess it is primarily necessary to explanation of the feministic cognitive method( in its diverse perspective) and then exploring its main deliberations such as expanding the meaning of the security, considering the social frame, and the focus replace on change for continuity, to analyzing the national and international security. With criticizing the fashionable approaches in methodology, the feministic cognitive method prescribe four main points: introducing social security as the national security base, interactions versus independent, pay attention to software of national security dimensions and the last, supporting the continual and evolution improvement plans versus the violent and revolution ones. These differentiated the feminists from the positivists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Horizontal and Vertical Claims
  • Sexuality
  • national security
  • domination
  • Epistemology
  • States- man