تروریسم هسته‌ای

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

تروریسم هسته‌ای جدیدترین و خطرناک‌ترین شکل تروریسم است و به رغم آنکه هنوز سایه شوم آن بر سر انسان‌ها و دولت‌ها سنگینی نمی‌کند؛ اما احتمال وقوع آن موجب نگرانی جهانی شده است. اقدامات تروریستی هسته‌ای یا ناظر به استفاده از مواد و تسلیحاتی هسته‌ای علیه افراد یا دولت‌هاست و یا اینکه متضمن انجام رفتارهای غیرقانونی علیه مواد و تأسیسات هسته‌ای می‌باشد و در هر صورت، مواد رادیواکتیو یا تسلیحات و تأسیسات هسته‌ای، یا موضوع جرم هستند و یا وسیله ارتکاب جرم. به همین دلیل در اسناد بین‌المللی، منظور از تروریسم هسته‌ای صرفاً ارتکاب خشونت هسته‌ای یا تهدید به آن علیه دولتها یا افراد نیست و به مراحل پیش از این اقدام، یعنی تهیه، تصاحب، خریدوفروش، قاچاق و استفاده از مواد رادیواکتیو و تسلیحات هسته‌ای و حتی درخواست کردن آنها نیز اشاره دارد. بر این اساس، به واسطه جرم‌انگاری این اعمال مقدماتی در مقایسه با اقدامات تروریستی متضمن خشونت جانی و مالی، یا تهدید به آن، تلاش می‌شود تا تروریست‌ها از دست‌یابی به مواد رادیواکتیو و تسلیحات هسته‌ای ناکام مانده و امنیت هسته‌ای مخدوش نگردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Nuclear Terrorism

نویسنده [English]

  • Hassan A’lipour
چکیده [English]

The nuclear terrorism as the newest and the most dangerous form of terrorism doesn't yet put on weight for the human being and states; but conceiving this problem it is beyond conception. The nuclear terrorism efforts means the use of the nuclear materials and weapons against people and states, or doing them for the illegal behavior; so in this situation, making use of these radioactive materials or nuclear weapons and centers, would be as the crime or means of commit a crime. It is why concept of the nuclear terrorism, in international documents, doesn't just refer to perpetration of the atomic violent act, but it could be spread of primarily processes of the act, such as providing, achieving, purchase and sale, illicit goods and use radioactive materials and nuclear weapons and request it, too. By the conceiving to be crime for these prior performance that could be resulted fiscal and human disasters, it is trying to make defeated ones whose hope to take these radioactive materials or nuclear weapons and not to be tampered with nuclear security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Terrorist Functions
  • the Nuclear Terrorism
  • Radioactive Materials
  • Nuclear Centers
  • the Nuclear Security
  • the Commission of the combat on the Nuclear Terrorism