دیدگاههای متعارض در مورد نقش آمریکا در جهان

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

از سال 1990 و فروپاشی شوروی، جایگاه بازیگران اصلی نظام بین‌المللی بخصوص تنها ابرقدرت باقیمانده از زمان جنگ سرد، موضوع پرسش اساسی میان فعالان و صاحب‌نظران روابط بین‌الملل است. پرسش این است که ایالات متحده در قرن بیست‌ویکم چه نقشی دارد؟ آیا آمریکا را می‌توان امپراتوری دانست یا این کشور قدرتی امپریالیستی است که ضمن غارت ثروت کشورهای پیرامونی، با طرح و گسترش ارزش‌های فرهنگ سرمایه‌داری در جهان، در پی تثبیت موقعیت خویش در جهان می‌باشد؟ برخی از صاحب‌نظران، آمریکا را قدرت هژمون می‌دانند که در ایجاد و حفظ نظم در جهان نقش اصلی را بازی می‌کند و بدون هدایت و رهبری آن ثبات و امنیت جهانی از بین خواهد رفت. گروهی نیز با نگرش‌ها، انگیزه‌ها، و اهدافی متفاوت، نقش آزادی‌خواهانه برای ایالات متحده در جهان قائلند که می‌تواند ضمن گسترش دموکراسی، به تأمین اهداف خود بپردازد. در این نوشته، مبانی فکری و استدلال‌های موافقان و مخالفان سه دیدگاه اصلی فوق و دیدگاههای فرعی موجود در درون هر کدام از آنها بررسی شده است. همچنین مقاله تلاش دارد نشان دهد که در بررسی جهت‌گیری‌های ایالات متحده، کدام‌یک از دیدگاههای مزبور از توان تشریحی مناسب‌تری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining of the U.S. Role in the World from the Disagreeing Perspective

نویسنده [English]

  • Mahmmoud Yazdanfam
چکیده [English]

Since collapse of the S.V. in 1990, international relation scholars and activists were discussing the role of U.S. as the main actors of international system and the just super power left over the cold war. As a matter of fact, what is the U.S. role in 21st century? Could be the U.S. include an empire or is it an imperialistic power that searching to stabilizing its situation based on the expanding and planning the capitalistic cultural values, beside on exploiting the wealth of periphery countries? Some of scholars believe that the U.S. would be worthy know the hegemony power that could be play main role in conducting the world and without its global leadership task may risk the global security and stability. The other researchers from the different approaches and intentions do concentrate on mission task for liberty for the U.S. not only expanding democracy in the world, but also guarantees the U.S. purposes. Here by examining the theoretical frame of these disagreeing arguments and their inner varieties could be make better explanation about the U.S. foreign policy directions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the U.S
  • empire
  • Hegemonism
  • Imperialism
  • Liberalization