راهنمای تدوین مقاله

مقاله‌ پژوهشی برای فصلنامه مطالعات راهبردی باید بر اساس ویژگی‌‏های زیر نگارش شود:

- موضوع مقاله باید در چارچوب مطالعات راهبردی (مسائل و موضوعات مرتبط با مطالعات امنیتی، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و امنیت بین‌‏الملل) باشد.

- ساختار مقاله: شامل عنوان، چکیده، مقدمه، چارچوب نظری، بدنه اصلی، نتیجه‏‌گیری و منابع است.

- عنوان مقاله باید کاملاً گویا و بیان‏گر کل محتوای مقاله باشد.

- چکیده فارسی: بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ کلمه همراه با کلیدواژگان (چهار تا پنج کلمه) باشد. چکیده باید تصویر کلی از مقاله باشد و شامل پرسش پژوهش، روش پژوهش و مهم‌ترین یافته‌های پژوهش باشد.

- چکیده انگلیسی باید پیوست شود.

- مقدمه: باید به طرح مسئله بپردازد. در این قسمت باید پرسش، فرضیه، هدف یا اهداف پژوهش و ضرورت یا اهمیت آن طرح شوند.

- روش‌‏شناسی: شامل روش گردآوری، روش تجزیه و تحلیل داده‌‏ها و راهبرد پژوهش باشد. در روش‌‏های تحقیقی مبتنی بر جامعه آماری و نمونه‏‌گیری باید روش نمونه‏‌گیری و آزمون اعتبار و پایایی باید مشخص شود.

- پیشینه تحقیق: در این قسمت باید پژوهش‌‏های مشابه‌‏ای که انجام شده، به صورت دسته‏‌بندی بیاید و تمایزهای پژوهش نویسنده با پژوهش‏‌های انجام‏‌شده مشابه روشن و به صورت دقیق و صریح آورده شود.

- متن مقاله باید انسجام شکلی و محتوایی داشته باشد. به این معنا که اصول روش پژوهش و مقاله‌‏نویسی رعایت شده باشد؛ تیترها و بخش‌‏های مختلف متن با عنوان و موضوع مقاله هماهنگ باشند؛ بین جملات و پارگراف‏‌ها هماهنگی و ارتباط قوی وجود داشته باشد؛ و ترتیب طرح تیترها و بخش‌‏ها نیز به صورت منطقی باشد.

- نتیجه‌‏گیری تحقیق: پاسخ به سؤال تحقیق در قالب ارائه یافته‌های تحقیق است. نتیجه‌‏گیری نشان‏‌دهنده یافته‏‌های پژوهش، استدلال‏‌های نهایی نویسنده و بازتابی از مباحث متن مقاله است. علاوه بر این، پیشنهادهای نویسنده در بخش پایانی نتیجه‏‌گیری طرح می‏‌شوند.

- رعایت آیین نگارش زبان فارسی و اصول ویرایش ادبی در مقاله الزامی است.

- منابع و مآخذ: به ‌ترتیب حروف الفبا بر اساس نام‌خانوادگی نویسنده مرتب شود (ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین).

- متن مقاله بین 6 تا 8 هزار کلمه و با قلم B-Lotus اندازه ۱۲ و اصطلاحات و پانوشت‏‌های انگلیسی با قلم Times New Roman اندازه 10 تنظیم شود.

- تصاویر، نمودارها و جداول مقاله باید با کیفیت مناسب (تصاویر با دقت ۳۰۰ dpi و با فرمت jpg)، ذکر منبع و تعیین محل مناسب ‌باشد.

- عنوان جدول در قسمت بالا و مأخذ آن در زیر جدول قسمت وسط آورده شود؛ عنوان تصویر در قسمت وسط پایین و مأخذ، زیر عنوان درج شود. 

- شیوه تنظیم منابع: به روش APA و به شکل زیر باشد:

در متن مقاله: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: صفحه)

در صورتی که منبع نویسنده مشخصی نداشته باشد، نام سازمان تهیه‏‌کننده یا منتشرکننده به جای نویسنده درج شود.

در فهرست منابع پایان مقاله:

- کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار)، عنوان کتاب، جلد، نام مترجم یا مصحح، نام ناشر.

- مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار)، عنوان مقاله، عنوان مجله، دوره یا سال (شماره مجله در سال مورد نظر)(شماره صفحات مقاله).

- سند اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ)، عنوان سند، آدرس اینترنتی به‌طور کامل. بازیابی شده در تاریخ.

- مسؤلیت محتوای مقاله با نویسنده مسئول است. نویسنده مسئول باید فرم‏های تعهدنامه نویسندگان و تعارض منافع را همزمان با ارسال مقاله، تکمیل و ارسال کند.

- با توجه به انتشار منظم فصلنامه مطالعات راهبردی از سال 1377 و درج مقالات متنوع در حوزه‌‏های مختلف راهبردی، لازم است نویسندگان محترم در مرحله نگارش مقاله خود به مقالات منتشرشده فصلنامه رجوع کنند و به مقالاتی که مرتبط به موضوع مقاله‏ آنهاست، ارجاع دهند.