تحول مفهوم دولت در نظریه‌های روابط بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

است. شاید به همین دلیل است که برخی، نظریه روابط بین‌الملل را نظریه روابط بین دولت‌ها نیز گفته‌اند. آنچه در روابط بین‌الملل مورد بحث قرار می‌گیرد، طیف گسترده‌ای از موضوعات مختلف از جمله سیاست خارجی دولت‌ها در درون نظام بین‌الملل، سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی و شرکت‌های چندملیتی، گسترش سلاح‌های هسته‌ای، مسائل زیست‌محیطی، ناسیونالیسم، اقتصاد سیاسی بین‌الملل و مسائل مربوط به توسعه اقتصادی و حقوق بشر است که تمامی آنها به نوعی با دولت ارتباط پیدا می‌کنند.دولت اگر نه تنها بازیگر ولی به عنوان یکی از مهم‌ترین مفاهیم روابط بین‌الملل، نقش و جایگاه بسیار مهمی در نظریه‌های این رشته داشته و تغییر و تحولات قابل توجهی را پشت سرگذارده است. تمامی نظریه‌های روابط بین‌الملل نیز به این موضوع پرداخته و هر یک دیدگاه خاص خود را نسبت به ماهیت، حوزه، دامنه فعالیت و قدرت دولت ارائه می‌کنند.این مقاله با عنایت به مفروضات بنیادین هریک از نظریه‌های روابط بین‌الملل، مفهوم دولت و تحول آن در نظریه‌های مختلف این رشته را مورد بررسی قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Shift in the Concept of State in International Relations

نویسنده [English]

  • Davood Rezaei Eskandari
چکیده [English]

International relations field is crafted to study interactions among the states and to explain and to predict their conducts. Perhaps this is the reason why some have described international relations theory as the theory of relations among the states. What is discussed in international relations includes a wide range of varying subjects comprising of the states’ foreign policies within the international system, international organizations, non-governmental organizations (NGOs) and multinational companies, proliferation of nuclear weapons, environmental questions, nationalism, international political economy and issues related to economic development and human rights all of which have a bearing on the state.   The state, if not as the single actor rather as one of the most important concepts in international relations, possesses a critical status in the discipline’s theories, and it has passed considerable transformations. All of the international relations theories have dealt with the subject and each of them presents its particular outlook on the nature, domain, range of activity and power of the state,Considering the fundamental assumptions of each of the international relations theories, this article examines the concept of state and its change in a variety of theories in this discipline.

کلیدواژه‌ها [English]

  • State
  • International Relations Theory
  • Realism
  • Neo-realism
  • Liberalism
  • Marxism
  • constructivism
  • feminism
  • Post-Modernism