نشانه‌های ساختاری «امنیت اسلامی»؛ مطالعه موردی حکومت نبوی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مفروض که بین معانی و ساختارهای عینی رابطه‌ای وثیق وجود دارد و از طریق تجزیه و تحلیل ساختارها می‌توان به ابعاد نظریه‌های مختلف پی برد، بنیاد الگوی تحلیلی مقاله حاضر را شکل می‌دهد. نگارنده در پی آن است تا با بررسی الگوی حکومت نبویr به مثابه الگوی معتبر اسلامی در عرصه سیاست و حکومت، به پاره‌ای از آموزه‌های مؤثر در بحث از «امنیت اسلامی» دست یابد.برای این منظور ساختار جامعه ‌اسلامی در عصر نبویr را از دو حیث به بررسی می‌گذارد: نخست از منظر ساخت‌ اجتماعی و دوم از منظر ساخت سیاسی.در بحث از ساخت اجتماعی، الگوی بدیل «امت» در مقابل الگوی حاکم «قبیله» مورد بررسی قرار گرفته و در بحث دوم، ساخت قدرت مبتنی بر «مسئولیت» در مقابل ساخت قدرت مبتنی بر «سلطه» طرح شده است. مجموع ملاحظات انتقادی و تحلیلی مؤلف، پاره‌ای چند از آموزه‌های اسلامی در خصوص «امنیت» را عرضه می‌دارد که به زعم نگارنده، با استناد به الگوی دولة‌الرسولr، می‌توان بر آن عنوان «نظریه امنیت امتی» را اطلاق نمود. این نظریه بر سه رکن اصلی استوار است که عبارتند از: جمع بین مرزهای اعتقادی و حدود سرزمینی، جمع بین مصالح دینی و منافع سرزمینی و بالاخره جمع بین حکومت‌داری و رهایی‌بخشی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Structural Signs of Islamic Security; a Case Study of the Prophet’s Government

نویسنده [English]

  • Asghar Eftekhary
چکیده [English]

The assumption that there exists a firm correlation between meanings and objective structures, and that aspects of various theories can be understood by analyzing structures shapes the foundation for this article’s analytical framework. The author tries to grasp a number of influential teachings in the discussion of Islamic security by investigating the pattern of the Prophet’s governments as a valid Islamic pattern in the realm of politics and government. In doing so, the author discusses the structure of the Islamic society under the Prophet from two perspectives including: the social structure perspective and the political point of view. While discussing social structure, the alternative pattern of Ummah as contrasted to the dominant pattern of tribe is studied and in the second discussion, the power structure based upon responsibility vis-à-vis the power structure founded on domination is offered. The critical and analytical considerations set out by the author presents certain Islamic teachings with respect to security. According to the author, this security can be referred to as the theory of Ummah security, drawing on the Prophet’s state model. This theory revolves around three premises including the amalgamation of belief borders and territorial limits, the combination of religious exigencies and territorial interests, and finally the mixture of statecraft and liberation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Islamic Discourse
  • Prophet’s Government
  • tribe
  • ignorance
  • Ummah
  • Jihad