عربستان سعودی و سیستم جدید قدرت در خلیج‌فارس

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

رویداد یازده سپتامبر و متعاقب آن اشغال عراق از سوی ایالات متحده، سیستم قدرت در خلیج‌فارس را که تا آن زمان بر اتحاد شش کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس به همراه آمریکا و در مقابل ایران و عراق به عنوان اعضای جدا و برکنار از سیستم بود، متحول کرد و این منطقه را وارد دوران جدیدی از تعاملات قدرت ساخت. بر این اساس منطقه خلیج‌فارس هم‌اکنون در دورة انتقالی قرار دارد و سیستم جدید قدرت هنوز کاملاً شکل و استقرار نیافته است. بر مبنای شرایط جدید، نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که سیستم جدید قدرت در خلیج‌فارس شامل چه مؤلفه‌هایی است؟ و عربستان سعودی به عنوان مهم‌ترین عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، چه جایگاهی در آن خواهد داشت؟ در پاسخ به این پرسش، نویسنده بر آن است که جایگاه عربستان سعودی و اهمیت آن در استراتژی منطقه‌ای آمریکا به دلایلی همچون گسترش نارضایتی داخلی این کشور از حضور گسترده نظامی آمریکا، رشد بنیادگرایی اسلامی و شکل‌گیری بازیگران جایگزین همچون عراق و امارات متحده عربی، از موقعیت فرادست نزول یافته و جای خود را به کشورهای کوچک منطقه به همراه عراق جدید خواهد داد. بنابراین استقرار سیستمی مبتنی بر اتحاد کشورهای کوچک خلیج‌فارس به همراه عراق و عربستان با ایالات متحده و در برابر جمهوری‌ اسلامی ایران به عنوان تنها بازیگر خارج از اتحاد، در آینده منطقه محتمل‌ترین وضعیت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Saudi Arabia and the New Power System in the Persian Gulf

نویسنده [English]

  • Shahrouz Ebrahimi
چکیده [English]

The events of September 11 and the subsequent US occupation of Iraq changed the power system in the Persian Gulf that provided for the alliance of six Persian Gulf Cooperation Council’s countries along with the United States versus Iran and Iraq as two countries singled out of the system. This made the region enter a new stage of power interactions. On this basis, the Persian Gulf region is currently in a state of transition and the new power system has not been fully formed and established yet. Under the new circumstances, this article seeks to answer the question that what comprises the parameters of the new power system in the Persian Gulf. Also, what will be the place of Saudi Arabia as the most prominent GCC member in the system? To reply to the question, the author is of the belief that the place of Saudi Arabia and its significance in the US regional strategy will decline from the superior status and will be replaced by the small regional countries along with the new Iraq, due to the extended domestic dissatisfaction in Saudi Arabia with US extensive military presence, the rise of Islamic fundamentalism and the formation of alternative actors like Iraq and the United Arab Emirates. Therefore, the most likely situation in the region in the future will involve the establishment of a system based on the alliance of the small Persian Gulf countries along with Iraq, Saudi Arabia and the United States vis-à-vis the Islamic Republic of Iran as the only actor outside the alliance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Power System
  • Balance of Power
  • Persian Gulf Security
  • Saudi Arabia’s Regional Role