تأملی روش‌شناختی‌ در بنیادهای مکتب‌ایده‌آلیسم

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر، موازین روش‌شناختی مکتب ایده‌آلیسم را بررسی می‌کند. نویسنده این مقاله معتقد است که تبیین‌های ایده‌آلیستی از امنیت ملی، روشهایی را مراعات می‌کند که بیش و پیش از همه، مورد توجه «ایمانویل کانت» بوده است. کانت به عنوان بانی موثر ایده‌آلیسم، برداشت نوینی از وظایف انسان، ماهیت و رسالت دولت و همچنین امکان رفتار مسالمت‌آمیز بازیگران سیاسی ارایه نموده که برخلاف دیدگاه‌های رئالیست‌ها، سامان جدیدی را پیشنهاد می‌نماید. نویسنده این مقاله ابتدا مدعیات اصلی ایده‌آلیسم را تبیین می‌کند و اذعان می‌دارد که اعتقاد به نقش ارزنده محیط در تعیین نوع رفتار آدمی، اهمیت والای وجدان و داوری عمومی، رهبری ثمربخش خرد، تقدم آرزوی اخلاقی بر اندیشه عقلانی، کمال‌گرایی، هماهنگی ممکن و ضروری منافع ملی واحدها و حقوق ـ تکالیف بین‌المللی، اصلی‌ترین مدعیات ایده‌آلیسم به شمار می‌آید. آنچه از منظر روش‌شناختی در مدعیات مذکور شایان توجه است عبارتست از: پذیرش توانمندی عقل در سنجش رفتارها. اما نکته این است که در جهان کنونی، اتکای صرف بر امکان و ضرورت اخلاقی اندیشی، نمی‌تواند تدبیر ناامنی و تامین منافع ملی را بدست دهد و شاید به همین خاطر است که موازین ایده‌آلیستی بیشتر در مرحله شعار و ادعا مورد توجه و احتیاج است، چرا که این نگرش نسبت به موضوع قدرت نگرشی بسیار ابتدایی دارد، منطق نوین هدف ـ وسیله را نادیده می‌گیرد و در دستاوردها و توانایی‌های مدرنیته، تردید روا می‌دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Methodological Deliberation on the Foundations of the Idealist School

نویسنده [English]

  • Ghadir Nasri
چکیده [English]

Faculty member of the Research Institute of Strategic Studies


This article examines methodological bases of the idealist school. The author maintains that idealist explanations of national security observe methods mostly and originally considered by Emanuel Kant. As the influential founder of idealism, Kant offered a new perception of human duties, the nature and mission of the state and the possibility of peaceful conduct on the part of political actors. Such perception, in contrast to the realist viewpoints, suggests a new order. The author initially explains the main claims of idealism and notes that the major claims of idealism include the belief in the desirable role of the environment in determining human behavior, utmost importance of public conscience and judgment, the reason’s efficient leadership, the priority of ethical aspiration over rational thinking, perfectionism, possible and necessary coordination of national interests of the national units, and international rights-duties. What is considerable in these claims from a methodological perspective involves the acceptance of the capability of reason and ethics in evaluating behaviors. In today’s world, mere reliance on the possibility and necessity of moralism is unable to eradicate insecurity and to secure national interests. Perhaps for this reason, idealist criteria are largely taken into account in the stage of making slogans and claims, because this outlook has a very rudimentary approach to power and casts doubt on the achievements and capabilities of the modernity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reason
  • legitimacy
  • Human
  • Security
  • Law
  • Ethics
  • methodology
  • Epistemology