عراق جدید و تهدید منزلت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

فروپاشی رژیم بعث عراق در پی هجوم نظامی ایالات متحده، نمایانگر سطح جدید مداخله خارجی در مجموعة امنیتی منطقه خاورمیانه با هدف تغییر مناسبات سیاسی و ایدئولوژیک است و از مهمترین تأثیرات حادثه 11 سپتامبر بر سیاست خارجی آمریکا در جهان پس از جنگ سرد به شمار می‌رود.تا پیش از این رویداد، ایالات متحده آمریکا هرچند به دلیل اهمیت راهبردی منابع نفت و نیز پیگیری خط‌مشی مهار دو جانبه در حوزه خلیج فارس (به مثابه یکی از زیرمجموعه‌های امنیتی خاورمیانه) حضور داشت اما با اتخاذ رویکردی محافظه‌کارانه، از تغییر مستقیم و بنیادین رژیمهای سیاسی منطقه خودداری می‌نمود.

موضوعات