علل تغییر در فرایندهای امنیت ملی «تصمیم‏گیری‏های کارتر، ریگان و بوش در مورد کنترل تسلیحات نظامی»*

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مقاله ادبیات تصمیم‏گیری در حوزه امنیت ‏ملی را با کار محققانه درباره تصمیم‏گیری ریاست جمهوری تلفیق می‏کند.بر این اساس سه نمونه از مطالعات موردی فرآیند تصمیم‏گیری مربوط به دولت‏های پیشین آمریکا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند که عبارتند از: مرحلة دوم مذاکرات منع گسترش سلاحهای استراتژیک در مه 1977 در زمان کارتر (سالت دو)، برنامة کاهش سلاح‏های استراتژیک در مه 1982 در زمان ریگان و سخنرانی بوش پدر در سپتامبر 1991 که به دومین مرحله مذاکرات کاهش سلاح‏های استراتژیک (استارت 2) منجر شد. این سه نمونه مبین ماهیت متحول و پویای فرآیندی تصمیم‏گیری در حوزه امنیت ‏ملی است. این مطالعات موردی حاکی از آنند که رؤسای جمهور آمریکا برای دستیابی به اهداف سیاسی خاص آگاهانه در ساختار فرآیندهای استاندارد میان سازمانی برای تصمیم‏گیری مربوط به امنیت‏ملی تغییراتی به وجود می‏آوردند. ایجاد تغییرات در سیاست‏گذاری محرک تغییر در فرآیندها است.

موضوعات


عنوان مقاله [English]

علل تغییر در فرایندهای امنیت ملی «تصمیم‏گیری‏های کارتر، ریگان و بوش در مورد کنترل تسلیحات نظامی»*

نویسندگان [English]

  • viliam newman
  • seyed mohammad tarahi