تحولات مفهوم آمریکاستیزی در سیاست خارجی روسیه با تأکید بر سیاست خارجی پوتین

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

آمریکاگرایی و آمریکاستیزی در دورة شوروی، تأثیر مستقیمی بر رفتار نخبگان و گروه‌های سیاسی این کشور داشت. این تأثیر مکرّر، به ناگزیر، در قالب عنصری از فرهنگ سیاسی شوروی، به دورة پس از فروپاشی آن منتقل و بر مشی نخبگان سیاسی، به ویژه بر رفتارهای سیاست خارجی آنها تأثیر ‌گذاشت. در دورة یلتسین، تحت تأثیر نابسامانی‌های هویتی و تسلط رویکردهای ایدئولوژیکی، تأثیر تأکید بر هر دو وجه این مؤلفه بر رفتارهای سیاست خارجی، به صورت دوره‌های متفاوت تعامل و تضاد با این کشور بروز یافت. در دورة پوتین، با معرفی آمریکا به عنوان بزرگترین مانع در مسیر احیاء قدرت بزرگ روسیه، روندهای آمریکاستیزانه، به ویژه در دور دوم وی به اوج رسید و پس از تجربة ناموفق همگرایی با آمریکا در قالب عمل‌گرایی محافظه‌کار، رویکرد «مقاومت مستقیم» در برابر این کشور، در قالب عمل‌گرایی تهاجمی، پی گرفته شد. نوشتار حاضر، در حد توان، با تمرکز بر دورة پوتین، به بررسی چگونگی این روندها خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Developments of Anti-US Positions in the Russian Foreign Policy; the Putin's Foreign Policy

نویسنده [English]

  • Ali Reza Nouri
چکیده [English]

During the Ex- USSR, any foreign policy either for or against theUSA, has had a direct effect on the kind of behavior of elites and political groups in theUSSR. This frequent effect has been inevitably transmitted to the postUSSRera and still has similar effect. During the Yeltsin's era given various disorders in this country, this effect appeared in the shape of distinct periods of interaction and antagonism. However, during the Putin's era, especially in his second term of office, theUSAwas introduced as the main obstacle in revival of theRussian Federationand therefore the anti-US policies were escalated to the much possible extent. Thus in the aftermath of experiencing failed convergence with theUSAwithin the framework of pragmatic conservatism and then within the pragmatic offensive framework, the approach of "direct resistance" against theUSAwas adopted. Focusing on the Putin's era, the author of this paper intends to discuss the nature of these trends.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Russia
  • the USA
  • international system
  • Anti-US policy
  • Pragmatism
  • Restraining Confrontation