تأثیر امنیتی‌ رخداد 11 سپتامبر: دیدگاه ها و تحلیل ها

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر و معاون‌ پژوهشی‌ پژوهشکده‌ مطالعات‌ راهبردی‌

چکیده

«برای‌ تأمین‌ امنیتی‌ که‌ آدمیان‌ در طول‌ عمر خود خواهان‌ آن‌ هستند  کافی‌ نیست‌ که‌ ایشان‌ تنها برای‌ مدتی‌  محدود تحت‌  حکومت‌ درآیند و یا این‌ که‌  امورشان‌  تنها به‌ موجب‌ حکمی‌ واحد  رتق‌ و فتق‌ شود ... زیرا اگرچه‌ ممکن‌ است‌ ایشان‌ به‌ واسطه‌  کوشش‌  یکپارچه‌  خود بردشمنی‌ خارجی‌  غلبه‌  کنند، لیکن‌ بعداً ـ وقتی‌ دشمنی‌  مشترک‌ نداشته‌  باشند و یا بخشی‌ از ایشان‌  دولتی‌ را دشمن‌ و بخشی‌ دیگر آن‌ را  دوست‌  بشمارد ـ در آن‌ صورت‌ ایشان‌  لاجرم‌ به‌ حکم‌  اختلاف‌  منافع‌  از هم‌ گسیخته‌  می‌شوند و دوباره‌ در بین‌ خود به‌ جنگ‌ می‌پردازند.»

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

تأثیر امنیتی‌ رخداد 11 سپتامبر: دیدگاهها و تحلیلها

نویسنده [English]

  • asghar eftekhari
*- Steven bell, adam seitchik,
johanna kyrklund,
has september 11th changed the financial
world?, deutsche asset management, 11 march2002