دفاعی‌ ـ امنیتی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

علل‌ و ریشه‌های‌ بروز حادثه‌ 11 سپتامبر در ایالات‌ متحده‌ آمریکا، هر چه‌ بود، منجر به‌اقدامات‌ و اتخاذ سیاستهایی‌ از سوی‌ آن‌ کشور و مجموعه‌ واکنشهایی‌ از سوی‌ دیگر کشورها به‌ویژه‌ در خاورمیانه‌، جنوب‌ آسیا و آسیای‌ میانه‌ شد که‌ محیط‌ امنیت‌ بین‌الملل‌ به‌ طور عام‌ و محیط‌امنیت‌ منطقه‌ای‌ در خاورمیانه‌ را به‌ طور خاص‌ دستخوش‌ دگرگونیهای‌ چشمگیری‌ ساخت‌. نظر به‌این‌ که‌ تاثیرگذاری‌ این‌ حادثه‌ هنوز متوقف‌ نشده‌ و سیاست‌ به‌ اصطلاح‌ «جنگ‌ علیه‌ تروریسم‌»همچنان‌ تا مدتهای‌ قابل‌ پیش‌بینی‌ در آینده‌ توسط‌ ایالات‌ متحده‌ در جهت‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ سیاسی‌،اقتصادی‌ امنیتی‌ و استراتژیک‌ دنبال‌ خواهد شد، نمی‌توان‌ در حال‌ حاضر به‌ بررسی‌ دقیق‌ و کامل‌تاثیرات‌ این‌ حادثه‌ بر سیاست‌ دفاعی‌ و امنیتی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ پرداخت‌. با این‌ وجود، تزاین‌ مقاله‌ این‌ است‌ که‌ حادثه‌ فوق‌ و مجموعه‌ کنشها و واکنشهای‌ متعاقب‌ آن‌ تاکنون‌ تاثیر قابل‌توجهی‌ بر سیاست‌ دفاعی‌ و امنیتی‌ ایران‌ برحسب‌ مؤلفه‌ها و ابعاد زیر گذاشته‌ است‌:


          1ـ برداشت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ از منابع‌ بلافصل‌ یا بالقوه‌ تهدید نظامی‌ برای‌ امنیت‌ ملی‌آن‌،


          2ـ مبانی‌ و ملاحظات‌ مترتب‌ بر امنیت‌ منطقه‌ای‌ از نظر جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و دیگرکشورهای‌ منطقه‌


          3ـ برداشت‌ دیگرکشورها از تهدید بودن‌ یا نبودن‌ ایران‌

کلیدواژه‌ها

موضوعات