مشروعیت‌ و امنیت‌ در کشورهای‌ عربی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 رییس‌ مرکز مطالعات‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ در دانشگاه‌ قاهره

2 پژوهشگر

چکیده

این‌ مقاله‌ به‌ تبیین‌ کمی‌ چهار موضوع‌ می‌پردازد؛ 1) مفهوم‌ امنیت‌ و مشروعیت‌ در منطقه‌ خاورمیانه‌. 2) ارایه‌ روش‌های‌  کمی‌ جهت‌ ارزیابی‌ مشروعیت‌ و امنیت‌، 3) اندازه‌گیری‌ میزان‌ مشروعیت‌  و امنیت‌ در برخی‌ کشورهای‌ عربی‌ و 4) اثرات‌  مشروعیت‌ بر امنیت‌ دولت‌  و جامعه‌ درکشورهای‌ عربی‌  طی‌ دهه‌ 1990. به‌ طور کلی‌ مقاله‌  حاضر می‌کوشد برخی‌ مفاهیم‌ پایه‌ای‌ جامعه‌شناسی‌ امنیت‌ یعنی‌  امنیت‌ و مشروعیت‌ را مورد مطالعه‌ کمی‌ قرار دهد.  بحث‌ را با تعریف‌ این‌دو مفهوم‌ آغاز می‌کنیم‌.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

مشروعیت‌ و امنیت‌ در کشورهای‌ عربی

نویسندگان [English]

  • mostafa kamel.alsaeed 1
  • ghadir nasry 2
  • Source: Lenore G. Martin
  • ,New Frountiers in The Middle East
  • Security, London,
    Macmillan Press, 1998, Chap. 3.