سلاح های‌ بیولوژیک‌ و امنیت‌ ملی‌

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگر

چکیده

مقاله‌ حاضر به‌ بررسی‌ شیوه‌ عمل‌ سلاح های‌ بیولوژیک‌ و روش های‌  مقابله‌ با آن‌ می‌ پردازد. چنین‌  بحث‌ هایی‌ رونق‌ چندانی‌ نداشت‌ اما پس‌ از حادثه‌ 11 سپتامبر  یکباره‌ بر زبان ها افتاد. این‌ مقاله‌ به‌ تبیین‌ معنا یی‌ جدید از امنیت‌ ملی‌ می‌پردازد  که‌ تا کنون‌ در کشور ما بدان‌  توجه‌ نشده‌  است‌. با رشد  چشمگیر  ارتباطات‌ و در عصری‌ که‌ مردم‌ نقاط‌ گوناگون‌  جهان‌ به‌ طور فزاینده‌ با  یکدیگر در تماس‌ هستند بحث‌ سلاح های‌ بیولوژیک‌، بیماری‌های‌ مسری‌ و خطر آن‌ برای‌ امنیت‌  ملی‌ یک‌ کشور اهمیت‌ بیشتری‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ پیدا می‌کند و ظهور تروریسم‌  بیولوژیک‌  و استفاده‌ از عناصر بیماری‌زا  برای‌ اعمال‌  تروریستی‌ نیز بر اهمیت‌ این‌ مسأله‌ می‌افزاید. از این‌ رو بررسی‌ مسأله‌ بیماری‌های‌  مسری‌ و پژوهش‌  در جزئیات‌  روند مبارزه‌ و  یا پیشگیری‌  از این‌ بیماری‌ ها و مقابله‌  با تروریسم‌  بیولوژیک‌  اهمیت‌ خاصی‌  پیدا  کرده‌ است‌.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

سلاحهای‌ بیولوژیک‌ و امنیت‌ ملی‌

نویسندگان [English]

  • janatan b.tacker
  • robert p.cadlek
  • seyed mojtaba azizi
Source: Tomas G. Monken,
"Infectious disease and national security"
,Strategic Review,
Spring 2001, pp. 12-20