صهیونیسم مذهبی و نقش راهبردی آن در سیاست خارجی اسرائیل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

چکیده

به رغم سکولاربودن رژیم صهیونیستی، صهیونیسم مذهبی در حال تبدیل‌شدن به اندیشه غالب در سیاست داخلی و خارجی آن رژیم است. در این مقاله، با استفاده از نظریه «امنیتی‌کردن» نشان داده می‌شود که صهیونیسم مذهبی به عنوان گرایش اقلیت اما قدرتمند در جریان صهیونیسم، در نتیجه بحران هویت داخلی و ادامه آسیب‌پذیری امنیتی این رژیم، به شکل گفتمان فراگیر درآمده و به نحو محسوسی موفق شده افکار عمومی و عملکرد رهبران سیاسی آن را در عرصه سیاست خارجی رادیکالیزه نماید. در همین راستا، دولت راست‌گرای نتانیاهو در شش سال گذشته با تشکیل دولت مستقل فلسطینی به شدت مخالفت کرده، بر روند شهرک‌سازی در اراضی اشغالی افزوده و از کاربرد هر گونه خشونت علیه مردم بی‌دفاع غزه ابایی نداشته است. در نتیجه این تحول، اسرائیل به طور کامل از ژست صلح‌طلبانه خود دست کشیده و بیش از پیش در موقعیت تهاجمی نسبت به محیط پیرامونی خود قرار گرفته است. ادامه این وضعیت هرچند ممکن است به صورت مقطعی هم‌گرایی در داخل جامعه اسرائیل را تقویت کند، ولی در میان‌مدت به آسیب‌پذیری و انزوای این رژیم در منطقه و جهان می‌انجامد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Religious Zionism and its Strategic Role in Israel’s Foreign Policy

نویسنده [English]

  • Mahdi Ahouie
چکیده [English]

Although the Israeli government has a secular nature, Zionism is increasingly prevailing its internal and external affairs. Using the theory of securitization, the paper addresses religious Zionism orientation, as belief of minority but with strong voice, of the Israeli government with increasing status which in turn is a result of identity crisis and security vulnerabilities; so it has been the dominant and comprehensive discourse of the country and has been successfully radicalized its foreign policy. In this way, Netanyahu's administration has been opposing establishing a Palestinian government and increased pace settlements with no restrain from use of violence against the defenseless people of Palestine. Implementing this policy, Israel is not taking peace lover position anymore and has adopted an intrusive approach against its peripheral environment.  Although this policy may lead to more convergence in short term in Israel, however, in midterm, it can result in more isolation and vulnerability of Israel.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Zionism
  • Israel
  • Foreign Policy
  • Securitization
  • Likud Party