واکاوی عملکرد شبکه الجزیره در تقویت قدرت نرم قطر

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‏الملل- دانشکده حقوق و علوم سیاسی – واحد علوم و تحقیقات– دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران.

2 دانش‏آموخته دوره دکتری تخصصی روابط بین‏الملل- گروه علوم سیاسی و روابط بین‏الملل- دانشکده حقوق و علوم سیاسی- واحد علوم و تحقیقات- دانشگاه آزادسلامی- تهران- ایران

چکیده

قطر از جمله دولت‏های کوچکی است که با سرمایه‏گذاری در حوزه قدرت نرم و ابزارهای ارائه آن از جمله تأسیس شبکه الجزیره درصدد افزایش ضریب امنیتی خود برآمد. مقاله حاضر درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش است که راهبردهای شبکه الجزیره در تقویت قدرت نرم دولت قطر چه نقشی ایفا کرده است؟ فرضیه نگارندگان این است که شبکه الجزیره با در اختیار گرفتن جریان اطلاع‏رسانی در جنگ‏های آمریکا علیه افغانستان و عراق و جنگ اسرائیل علیه فلسطین، انگاره‏سازی معکوس در تحولات پیش از سال 2011 جهان عرب و انگیزه‏سازی برای معترضان در کشورهای عربی پس از سال 2011، شهرت و اعتبار کشور کوچک قطر در سطوح منطقه‏ای و جهانی را افزایش داده و ضریب امنیتی آن را تقویت کرده است. در این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی برای تحلیل عملکرد شبکه الجزیره قطر بهره گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Survey on Role of the Aljazeera Channel in Strengthening Qatar’s Soft Power

نویسندگان [English]

  • Mehdi Zakerian 1
  • Seyed Razi Emadi 2
1
2
چکیده [English]

  Qatar is a tiny state that has invested on soft power and the relevant instruments to project that power; in this way it has established the Aljazeera Channel aiming at increase of its security co-efficiency. The paper intends to answer the question that what roles the Aljazeera channel has played in increasing Qatar’s soft power. In this way, the authors’ hypothesis is that by getting control of flow of information regarding the US war in Afghanistan and Iraq, the Israeli war against Palestine, a reverse image building in the Arab world before the 2011 developments and contributing to motivate protesters in Arab countries at that period, the channel has increased Qatar’s regional and global prestige and reputation while strengthening its security co-efficiency. The paper enjoys a descriptive-analytical method in studying the Aljazeera channel role.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft power
  • hard power
  • Arab countries
  • Aljazeera Channel