تکامل راهبرد ناتو در قبال جنگ سایبری؛ دلایل، ابعاد و مؤلفه‏ها

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

چکیده

هدف اصلی این مقاله تبیین دلایل روی‌آوردن سران ناتو به فضای سایبر و معرفی اصول و محورهای راهبرد سایبری ناتو در قبال جنگ سایبری می‏باشد. سؤال اصلی این است که چه عواملی باعث تدوین و تکامل راهبردی سایبری ناتو در قبال جنگ سایبری شدند؟ در پاسخ، فرضیه مقاله این گونه مطرح می‏شود که ماهیت پیچیده و متفاوت فضای سایبر، آسیب‏پذیری‏های جدی کشورهای عضو و نگرانی از تهدیدات سایبری سایر کشورها، مهم‏ترین دلایل تدوین و تکامل راهبردی سایبری ناتو محسوب می‏شوند. تحت تأثیر این دلایل، ناتو در پروسه‏ای چندساله، در نهایت جنگ سایبری را پدیده‏ای هم‌سطح جنگ نظامی ارزیابی نمود و طبق بند 5 اساسنامه، برای خود حق دفاع همه‏جانبه و جمعی به شکل نظامی و سایبری را در نظر گرفت. بر این اساس، ناتو اولین پیمان نظامی جهان شد که دفاع نظامی و سایبری را جزو وظایف اولیه خود معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات