الگوهای‌ راهبردی‌ امریکا در شرایط‌ کنونی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگر

چکیده

این‌ کتاب‌ در نتیجه‌ بحث‌ و مطالعه‌ موارد ذیل‌، منتشر شده‌ است‌:
1- مسایل‌ و عوامل‌ اساسی‌ که‌ نظام‌ بین‌المللی‌ را در قرن‌ بیست‌ویکم‌ شکل‌ می‌دهند: از جمله‌ جهانی‌ شدن‌ و سایر روندهای‌ جهانی‌ نظیر گسترش‌ فن‌آوری‌، ظهور بازیگران‌ غیردولتی‌ الزامات‌زیست‌محیطی‌ و رشد جمعیت‌. 2ـ روند روابط‌ متقابل‌ راهبردی‌ بین‌ آمریکا و کشورهای‌ خاورمیانه‌، اروپا و اورآسیا و بررسی‌ تأثیر این‌ روابط‌ بر توسعه‌ محیط‌ امنیتی‌ در ابتدای‌ قرن‌بیست‌ویکم‌.
   چهار الگوی‌ امنیتی‌ مطرح‌ در این‌ کتاب‌ ازاین‌ قرارند:
   1- ائتلاف‌ کشورهای‌ مخالف‌ سلطه‌ آمریکا.
  2- موازنه‌ چندقطبی‌ قدرت‌.
  3- تداوم‌ تضعیف‌ آمریکا به‌ عنوان‌ تنها قدرت‌ برتر.
   4- ایجاد بحران‌ برای‌ آمریکا به‌ عنوان‌ تنها ابرقدرت‌، در جهانی‌ همراه‌ با هرج‌ و مرج‌ فراینده‌
هر پارادایم‌ با توجه‌ به‌ مسایل‌ زیر تحلیل‌ می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

الگوهای‌ راهبردی‌ امریکا در شرایط‌ کنونی

نویسندگان [English]

  • aboozar gohary moghadam
  • American Institute for Foreign Policy Analysis
*. Source: Strategic Paradigms:
U.S. Serurity Planing For a New Era
(Institure For Foreign
Policy Anlysis