رقابت در منطقه؛ بررسی سیاستهای ایران و ترکیه

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

فروپاشی شوروی سابق سابق به معنای تغییر و تحول در معادلات منطقه ای و ضرورت ایجاد اصلاحاتی در سیاست خارجی کلیه کشورها بود که در پی وقوع این رخداد شاهد بروز آن می باشیم. در این میان ایران و ترکیه با توجه به بعد جغرافیایی شان به کانون وقوع این تحول و سیاستهای کلان خود مبنی بر توسعه اقتصادی، نقش برجسته ای را در تحولات منطقه و شکل گیری ترتیبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن، به خاطر پیامدهای امنیتی مسأله، برای خود قایل بودند. افزون بر آن که ایران به این مسأله از منظر ارزشی نیز نگاه می کرد و خود را درقبال سرنوشت ملل منطقه بویژه مسلمانان مسؤول می دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات