«هویت ملی» در برنامه‌های تحویل سال بی‌بی‌سی فارسی؛ تهدید راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده

مسئله اصلی این پژوهش، ارزیابی عملکرد رسانه‌ بی‌بی‌سی فارسی در حوزه هویت‌سازی برای جامعة ایرانی از طریق برنامه‌های تولیدی نمایش‌داده‌شده در ویژه برنامه تحویل سال است. نویسنده با تکیه بر نظریه «روایت» و با روش تحلیل محتوای روایی، برنامه‌های تحویل سال بی‌بی‌سی فارسی را به عنوان نمونه انتخاب و نحوه روایت هجده گویه‌ از شش بُعد اصلی «فرهنگی»، «دینی»، «زبانی»، «اجتماعی»، «سیاسی»، «سرزمینی» و «ارزش‌ها و نمادهای ملی» هویت ملی در این برنامه‌ها از 1391 تا 1398 را بررسی کرده است. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که نحوه روایت بی‌بی‌سی فارسی، گویه‌های قابل تأملی از ابعاد هویت ملی به‏عنوان یکی از مولفه‌های مرجع امنیت نظام اسلامی را نشانه گرفته و با ارائه روایتی متعارض با سبک زندگی و تجربه زیسته ایرانی، هویت ملی که ایده‌ای نظام‌ساز برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود، را با تهدید راهبردی مواجه کرده ‌است. نتایج این پژوهش، در پی‌جویی و شناخت دلایل تغییر و تحولات ناهنجار هویتی و فرهنگی جامعه ایرانی و سیاست‏گذاری پیشگیرانه از آن مؤثر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

National Identity in Norouz BBC Persian Programs; A Strategic Threat to the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Atta Moghadamfar
.
چکیده [English]

The main issue of this research is to evaluate the performance of BBC Persian media in the field of identity for the Iranian society through the production programs presented in the special delivery programs in Norouz. Relying on the theory of "Narration" and using the method of content analysis of narration, the author selects the delivery programs of the Persian BBC as an example and survey the narrative of eighteen items from the six main dimensions of national identity including "cultural", "religious", "linguistic" and "social". "Political", "Territorial" and "National Values and Symbols" in these programs from 2012 to 2017. The findings of the study indicate that the manner of narrating the Persian BBC marks the most thoughtful aspects of the national identity as one of the reference components of the security of the Islamic system and by presenting a narrative that contradicts the Iranian lifestyle and lived experience, has targeted the national identity that is a system-making idea for the Islamic Republic of Iran. The results of this research are effective in seeking and recognizing the reasons for abnormal changes in the identity and culture of Iranian society and its preventive policy-making

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Policy-making
  • Narration
  • National Identity
  • Norouz
  • Persian BBC
احمدی، بابک (١٣٨٤) از نشانه‏های تصویری تا متن به سوی نشانه‌‏شناسی‌ ارتباط دیداری، نشر مرکز.
امینیان، بهادر، تیمورپور، نوشین(1391) رسانه، هویت ملی و امنیت ملی؛ با تأکید بر جامعه ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال پانزدهم، ش 57.
پورسعید، فرزاد (1389) مرجع امنیت در کنش گفتاری امام خمینی(ره)، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 13، شماره 49.
تاجیک، محمدرضا (1384) انسان مدرن و معمای هویت، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 21.
دهقانی، سیدجلال و وهاب‏پور (1391) امنیت هستی‏شناختی در جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده مطالعات راهبردی
ربانی، علی و ربانی، رسول و حسنی، محمدرضا (1388) رسانه‌های جمعی و هویت ملی، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، شماره 58.
ربانی، علی و رستگار، یاسر (1392) تحلیلی بر وضعیت هویت ملی و ابعاد شش‌گانه آن در بین شهروندان اصفهان، فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، شماره 50.
صنیع اجلال، مریم (1384) درآمدی بر فرهنگ و هویت ایرانی، مؤسسه مطالعات ملی.
فاضلی، نعمت الله(1385) رهیافتی مدرن بر آیین کهن: مطالعه‌ای انسان‌شناختی از جشن نوروز ایرانیان در بریتانیا، فصلنامه علوم اجتماعی، مقاله 4، دوره 13، شماره 36.
فرقانی، محمدمهدی، بصیریان، حسین، مهدوی جهرمی، سارا (1394) بررسی شیوه‏های طبقه‏بندی اعضا در تلویزیون بی‏بی‏سی فارسی: رویکردی تحلیل گفتمانی به برنامه‏های متمرکز بر موضوع‏های دینی؛ برنامه پرگار، فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات، سال شانزدهم، شماره 29.
گودرزی، حسین. (1384) گفتارهایی درباره جامعه‌شناسی هویت در ایران، تمدن ایرانی.
مهدی‏زاده، سید محمد (١٣٨٧‌) رسانه‏هـا و بازنمایی، دفتر مطالعات و توسعۀ رسانه‏های وزارت فرهنگ‌ و ارشاد‌ اسلامی‌.
میرمحمدی، داود (1383) گفتارهایی درباره هویت ملی، مؤسسه مطالعات ملی.
نوری، روح‏الله، ریخته‏گرایان، محمدرضا (1391) نقش ویلهلم دیلتای در پایه‏گذاری علوم انسانی و دفاع از عینیّت آن، فصلنامه غرب‏شناسی بنیادی، سال سوم، شماره 1، پیاپی 5.
Bhabha, H.K (1990) Narrating the Nation, New York, Rutledge.
Boyce, Mary “NOWRUZ in the Pre-Islamic Period,” Encyclopædia Iranica, online edition, 2016, available at http://www.iranicaonline.org/articles/nowruz-i (accessed on 19 May 2016(.
Mitzen, Jennifer (2006), Ontological Security in World Politics: State Identity and Security Dilemma, European Journal of International Relations, Vol. 12, No. 3.
Steele, Brent J. (2008), Ontological Security in International Relations: Self–Identity and the IR State, London, Routledge