راهبرد بهینه ج.ا.ایران در فرآیند دولت- ملت‌سازی سوریه با استفاده از روش دانا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

چکیده

به‏ رغم کامیابی ج.ا.ایران در جلوگیری از سقوط نظام سیاسی سوریه در عرصه نظامی، تداوم دستاوردهای کشور در این رابطه نیازمند راهبردپردازی جامع و مبتنی بر ملاحظه نقش‌آفرینی سایر بازیگران دخیل در بازی سوریه است. این مقاله مدعی است که تداوم دستاوردها نیازمند نقش‌آفرینی در فرایند دولت- ملت‌سازی پس از منازعه در سوریه است. نویسندگان با استفاده از روش دانا به‏ عنوان راهکاری برای راهبردپردازی تلاش کرده اند راهبرد بهینه را بر مبنای مدیریت تعارض و تضاد میان بازیگران طراحی کنند. در واقع، این روش به دنبال آن است که منافع ج.ا.ایران را در بازی با حاصل جمع مثبت برای اکثر بازیگران دخیل در سوریه محقق کند. یافته‏ های تحقیق نشان می ‏دهد که راهبرد بهینه ج.ا.ایران در فرایند دولت-ملت‌سازی سوریه باید واجد این شاخص ‏ها باشد: پذیرش نظام سیاسی سکولار، پذیرش ناسیونالیسم عربی، تقویت حزب بعث در کنار تشویق تحزب غیرهویتی، تقویت پارلمان در برابر ریاست جمهوری، کاهش نفوذ دستگاه‏ های امنیتی، استقلال قوه قضائیه از حزب بعث، تشویق اقتصاد نیمه سوسیالیستی، جلوگیری از تقسیم قوا بر اساس مدل لبنانی و عراقی و  مخالفت با فدرالیسم.
 

کلیدواژه‌ها


اسنایدر، کریگ (1396) امنیت و راهبرد در جهان معاصر، ترجمه اکبر عسگری صدر و فرشاد امیری، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
جهانیان، رمضان و ساناز اسفندیاری (1399) مدیریت تعارض در آموزش عالی، مجله رویکردهای پژوهشی نو در علوم مدیریت، شماره 17، تابستان 99.
زرگر، افشین (پاییز، 1386) مدل‏های دولت- ملت‏سازی؛ از مدل اروپایی تا مدل اوراسیایی، فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، شماره 7، دوره 4.
قوام، عبدالعلی و زرگر، افشین (1394) دولت‌سازی، ملت‌سازی و نظریه روابط بین‏الملل چهارچوبی تحلیلی برای فهم و مطالعه جهان دولت - ملت ها، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی.
لطفی، حیدر و همکاران (1396) تحولات سوریه و نقش راهبردی ایران، توازن منطقه‏ای و چشم‏انداز سیاست خارجی، فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی، شماره 36.
مرادی، جهانبخش (1398) بررسی علل حضور مستشاری ج.ا.ایران در سوریه، فصلنامه مطالعات بین‏الملل، شماره 63.
موسوی دهموردی، سید محمد، مجتبی غفوری و مصطفی ملکوتیان (1395)، تبیین سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران در قبال سوریه، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال سیزدهم.
میرحسینی، سیدمحسن و ایرج رحیم پور اصل (1398) سناریوهای پیش روی ایران در بحران‏های سوریه و عراق و راهبردهای برون رفت از آنها، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‏گذاری عمومی، دوره 9، شماره 30.
مینتزبرگ، ‏هنری و جوزف لمپل و ‏بروس دبلیو آلسترند (1397) ‏جنگل استراتژی (کارآفرینی در قالب یک مکتب)، ترجمه محمود احمدپورداریانی، تهران: نشر جاجرمی.
نجات، سیدعلی (1393) راهبردهای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در قبال بحران سوریه، فصلنامه سیاست خارجی، دوره 28، شماره 4.
Bots, Pieter (2007) Analysis of Multi-actor Policy Contexts Using Perception Graphs, International Conference on Intelligent Agent Technology, Delft University of Technology.
Bots, R. Bijlsma, Y. von Korff, N. van der Fluit, H. Wolters (2008). Defining Rules for Model Use in Participatory Water Management: A Case Study in The Netherlands. In: O. Varis, C. Tortajada, P. Chevallier, B. Pouyaud, E. Servat (Eds.) Global Chances and Water Resources: Confronting the Expanding and Diversifying Pressures, Proceedings of the IWRA XIIIth World Water Congress, Montpellier, France, 1-4 September 2008.
Cakmak, Cenap & Murat Utaoglu (2014) Post-Conflict Syrian State and Nation Building, New York: Palgrave Macmilan.
Duin, Van & Pieter Bots, Van Twist (1999) Improving Strategic Decision Making: Dynamic Actor Network Analysis, IEEE Conference on Systems, Man, and Cybernetics; Los Alamitos: IEEE Press.
Haynie, Dana L. and Nathan J. Doogan, and Brian Soller (2014) Gender, Friendship Networks, and Delinquency: A Dynamic Network Approach, Criminology, No 52.
Dobbins, James, Ian Lesser, Peter Chalk (2003) America's Role in Nation-Building: From Germany to Iraq, NewYork: RAND.
Dobbins, James, Seth Jones, Keith Crane, Beth Degrasse (2006) The Beginner's Guide to Nation-Building, NewYork: RAND.
Sukardi, S. (2005) Ten Actors Blowing Their Trumpets: Understanding a Constellation for the Labour Government to Secure the Euro Adoption, University of Victoria.