نقش افراط‏ گرایان در چالش‏ های داخلی رژیم صهیونیستی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

خوانش متفاوت افراط‏ گرایان صهیونیست از تصمیمات سیاسی و رویکردها و انگاره‏ های آنها در مورد چگونگی برخورد با مسائل داخلی، از ابتدای تأسیس رژیم صهیونیستی تا کنون برای ساختار سیاسی آن چالش‏زا بوده است. این مقاله به بررسی ماهیت، میزان و نوع چالش‏زایی افراط‏ گرایان برای این رژیم و رویکرد ساختار سیاسی در مواجهه با آنها می ‏پردازد. پرسش اصلی این است که مهم‏ ترین چالش‏ های مربوط به افراط‏ گرایان در رژیم صهیونیستی مربوط به کدام طیف از آنها بوده و ساختار سیاسی در واکنش به آن، چه رویکردی داشته است؟ در راستای پاسخ به این پرسش، این فرضیه مطرح شده که «افراط ‏گرایان راست‏ عمل‏گرا» مهم‏ ترین چالش ‏ها را برای رژیم صهیونیستی ایجاد کرده و ساختار سیاسی در واکنش به آنها، سیاست مقابله گزینشی به معنای شدت عمل و برخورد جدی با برخی از آنها و اغماض در قبال برخی دیگر را در پیش گرفته است. یافته‏ های پژوهش نشان می ‏دهد که در حال حاضر از چالش ‏زایی این نحله از افراط‏ گرایان برای ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی کاسته شده؛ زیرا آنها با ساماندهی مجدد خود در چارچوب احزاب پویا و سازگار با فضای سیاسی، به تأثیرگذاری مؤثر در فضای تصمیم ‏گیری این رژیم روی آورده‏ و از این طریق، منافع خود را پی‏ می‏ گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Extremists in Internal Challenges of the Zionist Regime

نویسنده [English]

  • Vahideh Ahmadi
...
چکیده [English]

The Zionist extremists' different interpretations of political decisions and their approaches and ideas on how to deal with domestic issues have been challenging for its political structure since the establishment of the Zionist regime. This article examines the nature, extent and type of extremist challenge for this regime and the approach of the political structure in dealing with them. The main question is: what kind of extremists is the most important challenges for the Zionist regime and what is the approach of the regime political structure in response to it? The hypothesis is that the "pragmatic right-wing extremists" have created the most important challenges for the Zionist regime and the political structure has selected the policy of selective confrontation in response to them; Taken some of them seriously and neglected others. The findings show that the extremists' current challenge to the political structure of the Zionist regime has diminished; Because they reorganize themselves within the framework of dynamic parties and are compatible with the political climate, in order to effectively influence the decision-making space of this regime and thus pursue their interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extremist
  • Zionist regime
  • Shin Bet
  • Internal challenge
  • Right-wing
  • Security
ابولفضل شکوری، سیدمهدی حسینی فائق(1395) بنیادگرایی یهودی و جایگاه آن در ساختار سیاسی اسرائیل، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 19، شماره 71.
زیلبرشتاین، لاورنس‏یت(1389) رویکرد مقایسه‏ای به بنیادگرایی یهودی: مذهب، ایدئولوژی، بحران مدرنیته، ترجمه شجاع احمدوند، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
شجاع احمدوند، وحیده احمدی(1394) چگونگی برساخت «واقعیت ایران» در تمایزسازی گفتمان صهیونیسم، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هجدهم، شماره 1، (پیاپی 67).
شجاع احمدوند، وحیده احمدی(1394) نقش سرمایه نمادین در برساخت و بازتولید تمایزهای هویت ساز در اسرائیل، فصلنامه سیاست، دوره 45، شماره 3.
لیرد ویلکاکی(1383)، «افراط‏گرایی سیاسی چیست»، ترجمه فیروزه مهاجر، کتاب توسعه پاییز، شماره 14.
مهدی آهویی(زمستان 1393) «صهیونیسم مذهبی و نقش راهبردی آن در ساختار سیاسی اسرائیل»، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 17، شماره 4.
Pedahzur, Ami (2001) The Transformation of Israel's Extreme Right, Studies in Conflict & Terrorism.
Pedahzur, Ami (2002) The Israeli response to Jewish extremism and violence, Manchester University Press.
Weiss, Efrat (2007.11.10) Extreme right to launch campaign for Yigal Amir's release, https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3459075,00.html
Ehud Sprinzak (1998) Extremism and Violence in Israel: The Crisis of Messianic Politics, Sage Publications, Inc. in association with the American Academy of Political and Social Science, Vol. 555, pp. 114-126.
Elisha Ben Kimon (2020.04.22) Israel razes illegal homes near flashpoint West Bank settlement, https://www.ynetnews.com/article/r1lFxv6dL
Eyal Pascovich (2017) Shin Bet and the Challenge of Right-Wing Political Extremism in Israel, International Journal of Intelligence and CounterIntelligence.
Iain MacGillivray (2016.07.21) The Impact of Gush Emunim on the Social and Political Fabric of Israeli Society, https://www.e-ir.info/2016/07/21/the-impact-of-gush-emunim-on-the-social-and-political-fabric-of-israeli-society/.
Israel Shahak & Norton Mezvinsky (1999) Jewish Fundamentalism in Israel, Pluto Press, London.
Matthew Wagner (2010.01.10) Shas accepted into World Zionist Organization, https://www.jpost.com/jewish-world/jewish-news/shas-accepted-into-world-zionist-organization
Mehul Srivastava (2019.10.16) Israeli election: Lieberman challenges Netanyahu’s hold on the right, https://www.ft.com/content/34986758-d544-11e9-a0bd-ab8ec6435630
Michael Bachner (2019.06.18) Ultra-Orthodox party says won’t join government if Haredi draft bill not amended, https://www.timesofisrael.com/ultra-orthodox-party-says-wont-join-government-if-haredi-draft-bill-not-amended/
Mordechai Levy (2016) Changes in Israeli Collective Identity as a Source of Tension in the Political Arena, Przegląd Politologiczny: Political Science Review.
Nathan Guttman (2011.11.20) Shas Sets Up Shop in U.S., https://forward.com/news/israel/147999/shas-sets-up-shop-in-us/
President Rivlin makes ‘Israeli Hope: Towards a new Israeli order’ http://www.diplomacy.co.il/more/politics/3079-president-rivlin-makes-israeli-hope-towards-a-new-israeli-order-address-at-the-15th-annual-herzliya-conference-marking-a-year-since-his-election    
Raf Sanchez (2019.10.18) Netanyahu's political survival in the hands of 'kingmaker' Avigdor Lieberman, https://www.telegraph.co.uk/news/2019/09/18/netanyahus-political-survival-hands-kingmaker-avigdor-lieberman/
Futrell, Robert, Pete Simi, And Anna E. Tan (2018) Political Extremism and Social Movements, n book: The Wiley Blackwell Companion to Social Movements, https://www.researchgate.net/publication/328121978
Santosh C. Saha (2003) Religious Fundamentalism in the Contemporary World, Lexington Books.
Susan Auerbach (1994) Encyclopedia of Multiculturalism: Daniel Ken Inouye-Mythology, American Indian, Marshall Cavendish.
The Vision of Yisrael Beytenu – Israel Our Home, https://www.beytenu.org/the-vision-of-yisrael-beytenu-israel-our-home-2/
Weissbrod.lilly(2002) Israeli identity: in search of a successor to the pioneer, Tsabar and settler, america: Frank Cass Publishers.
Yair Ettinger (2020.07.01) Not Just Settlers: The Identity Crisis Threatening Israel's Religious Zionists, https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-this-is-religious-zionism-s-privatization-generation-1.8369298
Yoav Peled & Horit Herman Peled (2015) The Religionization of Israeli society, Prepared for Presentation at the Middle East Studies Workshop George Washington University.