بازنمایی مدل تحلیلی برای حل و فصل اختلاف‏ها و منازعات سرزمینی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تا کنون، نظریه‏ها و مدل‏های مختلفی برای حل و فصل منازعات ارائه شده، اما نظریه و مدل خاصی برای حل و فصل اختلاف‏ها و منازعات سرزمینی وجود ندارد. پژوهش حاضر با بررسی این فرضیه که اختلاف‏ها و منازعات سرزمینی، ریشه و گستره منطقه‏ای دارند، به دنبال ارائه الگویی برای بازنمایی فرایند حل و فصل منازعات سرزمینی است. مطابق مدل طراحی‏شده، همچنانکه ریشه‏ها و شرایط اختلاف‏ها، گستره منطقه‏ای دارند، اتخاذ روش‏ها و تاکتیک‏های مبتنی بر توان‏های منطقه‏ای می‏تواند به حل و فصل آنها کمک کند. نگاه کشورها به اختلاف، روش در پیش گرفته شده برای حل آن و سودمندی متقابل برآمده از به کارگیری روش‏های مسالمت‏آمیز، از پیش‏زمینه‏های مورد نیاز در حل منازعات منطقه‏ای است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Representing an analytical model for resolution of territorial disputes

نویسندگان [English]

  • Hossein Rabiee
  • Mohsen Janparvar
چکیده [English]

researchers have proposed numerous theories in dispute resolution, but there is no specific theory or model of Territorial dispute resolution. This article based on analyzing different aspects of territorial dispute resolutions, and by using analytical method, tries to propose a model of territorial dispute resolution based on this hypothesis that territorial disputes have regional roots. The opposed model, argues that, since territorial disputes have regional roots, resolution methods and tactics should also be based on regional capabilities. Perception of countries about disputed, the method of resolution, and mutual benefits of peaceful resolution, are among prerequisites of regional disputes resolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • regional disputes
  • territorial disputes
  • resolution of dispute
  • analytic model