فرهنگ راهبردی جمهوری اسلامی ایران: زمینه‏های ایجابی، شاخص‏های اساسی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مهم‏ترین عوامل شکل‏دهنده و تأثیرگذار بر فرهنگ راهبردی جمهوری اسلامی ایران چه مواردی هستند؟ تحت تأثیر این عوامل، فرهنگ راهبردی جمهوری اسلامی بر چه محورها و شاخص‏های استوار است؟ به نظر می‏رسد مهم‏ترین عوامل شکل‏دهنده و تأثیرگذار بر فرهنگ راهبردی جمهوری اسلامی ایران شامل مواردی چون اسلام شیعی، عوامل اقتصادی، حافظه تاریخی، موقعیت جغرافیایی، تجربه جنگ 8 ساله و درک واقعیات بین‏المللی باشند. ضمن اینکه بدبینی به بیگانه، پایداری و مقاومت، بی‏اعتمادی راهبردی، ابهام راهبردی، عمل‌گرایی، خوداتکایی و بازدارندگی، مهم‏ترین محورها و شاخص‏های فرهنگ راهبردی جمهوری اسلامی ایران هستند. با عنایت به اهمیت این بحث، هدف مقاله حاضر ارزیابی و شناخت زمینه‏های ایجابی، سازنده و همچنین، اصول و شاخص‏های فرهنگ راهبردی جمهوری اسلامی ایران است. بدون تردید، این امر کمک فراوانی به درک دکترین و برنامه‏های نظامی کلان و همچنین، سبک دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران می‏نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic culture of Islamic Republic of Iran: Affirmative context and principle criteria

نویسندگان [English]

  • Gasem Torabi
  • Alireza Rezaee
چکیده [English]

Abstract: what are the most influential and constructive factors in shaping strategic culture of I.R.I? What are the criteria of strategic culture under the influence of these factors?  It seems that the most influential factors on strategic culture are Shiite Islam, economic factors, historical memory, geopolitical situation, 8years of war experience, and perception of international realities. Meanwhile, xenophobia, resistance and stability, strategic distrust, strategic uncertainty, pragmatism, self reliance, and deterrence are among criteria of I.R.I strategic culture. This article tries to analyze and identify affirmative and constructive contexts and principles of Iran strategic culture. Certainly, analysis of strategic culture will be helpful in understanding military doctrine and defense style of I.R.I.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic culture
  • Islamic Republic of Iran
  • Shiite Islam
  • anti-westernism
  • strategic uncertainty
  • dis-trust