ابعاد و پیامدهای ژئوپلیتیک پرخطر ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، از مفهوم «ژئوپلیتیک پُرخطر» برای تبیین خطرات امنیتی محیط خارجی جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای ناشی از آن استفاده شده است. استدلال مقاله این است که امنیتی‌شدن فضای پیرامونی ایران بعد از وقوع انقلاب اسلامی، ناشی از تحولات محیط ژئوپلیتیک این کشور است. در راستای استدلال فوق به مواردی از جمله فرارسیدن نقطۀ اوج تولید نفت، ظهور ژئوپلیتیک شیعه، گسترش تروریسم در خاورمیانه، تداوم مناقشه اعراب و اسرائیل و بحث خاورمیانه هسته‌ای، به مثابه دلایل امنیتی‌شدن و خطرات ژئوپلیتیکی برای امنیت ملی ایران پرداخته می‌شود. نویسندگان معتقدند موارد ذکرشده در ارتباط تنگاتنگ با هم و در یک نقطه، یعنی محیط پیرامونی ایران به هم گِره می‌خورند. پیامدهای این وضعیت نیز از منزوی‌سازی و تحریم تا تهدید و اقدام به حملۀ نظامی، به منظور تضعیف و مطیع‌سازی  سیاست‌های ایران توسط قدرت‌های بزرگ، به خصوص آمریکا در نوسان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Aspects and impacts of Iran's risky geopolitics

نویسندگان [English]

  • Seyed masood mosavi shafaee
  • Mahdi shapoori
چکیده [English]

Abstract:  this article uses the concept of "risky geopolitics" to explain security threats and their consequences, emanating from foreign environment of Islamic republic of Iran. Author argues that securitization of Iran's peripheral environment after Islamic revolution, is effect of geopolitical changes. According to the argument, factors like peak oil production, emergence of Shiite geopolitics, terrorism in Middle East, continuation of arab-israeli conflict and nuclear Middle East, are causes of securitization and geopolitical threat against Iranian national security. Authors claim that these factors have close relations and are interconnected in Iran environment. Impacts of this situation are Isolation, sanction and threat of resorting to military action from great powers, especially United States.

کلیدواژه‌ها [English]

  • risky geopolitics
  • heartland of energy
  • Security Threats
  • Iran geopolitics
  • Securitization