هویت استراتژیک: چارچوبی نوین برای مطالعه‏‏ سیاست‏های هسته‏ای

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

در پاسخ به این پرسش که چرا کشورها هسته‏ای‌شدن یا غیرهسته‏ای‌شدن را دنبال می‏کنند، فرضیات و چارچوب‏های نظری مختلفی مطرح شده است. در بررسی این موضوع با فرضیات و چارچوب‏های نظری متفاوت و حتی متضادی روبرو می‏شویم که وضعیتی پیچیده را رقم می‏زند. این مقاله با بررسی مسائل و مشکلات نظریه‏های موجود هسته‏ای‌شدن و غیرهسته‏ای‌شدن، درصدد است «هویت استراتژیک» را به عنوان چارچوبی نوین مطرح کرده و ابعاد مختلف موضوع را بر این اساس مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور ابتدا نظریه‏های موجود  به گونه‏ای متفاوت و بر اساس چارچوب پیشنهادی نگارنده که مبتنی بر تفکیک میان دو سطح پارادایمی و نظری است، مورد بررسی و نقد قرار می‏گیرند و سپس، از هویت استراتژیک به عنوان چارچوبی جدید سخن به میان می‏آید و مبانی و مؤلفه‏های آن تبیین می‏شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic identity: a new framework for nuclear policy analysis

نویسنده [English]

  • reza khalili
چکیده [English]

: theoretical analysis of nuclear policy is not a frequent matter, but there are different theoretical frameworks in response to question of nuclearization and dis-nuclearization policies of countries. This article analyses problems of current theories on nuclearization and dis-nuclearization, and propose strategic identity as an alternative framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nuclear policy
  • strategic identity
  • Security
  • Identity
  • Power