آمریکا و نظام بین‏الملل: از نظم تک‌قطبی تا نظم فراقطبی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تحولات نوین عرصۀ روابط‏ بین‏الملل، لزوم نیاز به فاصله‌گرفتن از درک سنتی از مناسبات این حوزه، به منظور شناخت نیروهای جدید تأثیرگذار بر پویایی‏ها، روندها و نتایج در این عرصه و نیز پردازش مفاهیم جدیدی در این راستا را ایجاب می‏کند. این پژوهش با بازخوانی تحولات سیاست خارجی آمریکا در دو دهۀ گذشته و بررسی نظریات مطرح‌شده در مورد نحوۀ توزیع توان‌مندی‌ها و متأثر از آن شکل قطب‌بندی در نظام بین‌الملل، این استدلال را مطرح می‏کند که در نظام بین‌الملل کنونی، هرچند همانند گذشته، آشنایی با نحوۀ قطب‌بندی به درک بهتر اتفاقات و رخدادهای روابط بین‌الملل کمک می‌کند، اما متوقف‌شدن در این نقطه و عدم شناخت نیروهای جدیدی که تأثیرات غیرقابل انکاری بر پویایی‌ها، روندها و نتایج بین‌المللی می‌گذارند، نقصان در فهم پدیده‌های این عرصه را به دنبال دارد. در این پژوهش مفهوم نظم فراقطبی پیشنهاد می‌شود؛ نظمی که در آن، قدرت از حالت بین‌الدولی و شکل محدود و متصلب سابق خارج شده و ابعاد جدیدی به خود گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The USA and the International System: From a Uni-polar Order to Trans-Polar Order

نویسندگان [English]

  • Masoud Mousavi Shafaee 1
  • Mahdi Shapouri 2
چکیده [English]

 Given the modern achievements, analysis of new developments in the international arena require putting aside the traditional understanding and enjoying instead a knowledge of influential forces that are effective on dynamism, trends and results as well as introduction of new concepts.  In this way, the current paper reviews developments of the US foreign policy in the last two decades and the related theories about allocation of capabilities that are effective in shaping the poles of an international system; it also argues that, like in the past, in order to better understand the developments, it would be better to get to know the structure of poles in the international system; however, this is not enough and to achieve better understanding, one needs to know all influential new forces that affect dynamism, trends and results. To do so, the paper offers the idea of trans-pole concept according to which power is not bound to the old inter-governmental, limited and inflexible situation but enjoys some new aspects.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • international system
  • Polarity
  • Hegemony
  • Uni-Polar Order
  • Tran-Polar Order