بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در رفتار انتخاباتی ایرانیان

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

نوشتار حاضر در پی بررسی مؤلفه‏های اجتماعی مؤثر بر رفتار انتخاباتی ایرانیان است. در خلال مقاله سعی ‏می‏شود ضمن مرور نظریه‏های جامعه‏شناختی در تحلیل رفتار انتخاباتی، برخی از پژوهش‏های انجام‏شده در سایر کشورها نیز مورد بررسی قرار گیرد. سپس با استفاده از برخی داده‏های موجود، برخی عوامل و مؤلفه‏های مؤثر در تصمیم‏گیری انتخاباتی ایرانیان مورد بررسی قرار می‏گیرد. نوشتار حاضر ضمن تأکید بر بغرنجی و دشواری تحلیل رفتار انتخاباتی ایرانیان، عواملی نظیر پایگاه طبقاتی رأی‌دهندگان، هویت قومی رأی‌دهندگان و نامزدها، جنسیت نامزدها و سن رأی‌دهندگان را در نحوه تصمیم‏گیری انتخاباتی شهروندان مؤثر می‏داند. البته به خاطر محدودیت حجم مقاله، از بررسی عواملی نظیر دین، نظام سیاسی و نوع کنش‏گری برگزارکنندگان انتخابات در این نوشتار صرف نظر شده است. همچنین، با ذکر نمونه‏هایی از ادوار گذشته انتخابات، بر این نکته نیز تأکید شده که عوامل اجتماعی به صورت تک‏عاملی عمل نکرده و در ارتباط با یکدیگر معنا می‏یابند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of the Social Factors Influencing Electoral Behaviors of the Iranians

نویسنده [English]

  • Saeed Sadeghi Jeghe
چکیده [English]

 The paper discuses the social factors influencing electoral behavior of the Iranians. It begins with a discussion on the sociological analysis of electoral behavior and the literature review consequently it applies the theoretical findings on the practical data in Iran and highlights the social factors influencing electoral behavior of the Iranians. The author concludes that the analysis of Iranian’s electoral behavior is very complicated and in this way one should pay attention to different elements such as social class of the voters, ethnic identity of the voters and the candidates, gender of the candidates and the age of voters. Of course there are other effective factors like religion, political system and the model of political acts of the voters, discussing the role of which, is beyond the scope of this paper. It is worth mentioning that the author provides us with several examples of electoral behavior in the past and emphasizes that the social factors are not of a single nature and they can be understood when they are interlinked.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electoral Behavior Studies
  • Elections in Iran
  • Social factors
  • Ethnic and Local Identity
  • social class