بررسی رفتار رأی‏دهندگی ایرانیان در انتخابات مجلس شورای اسلامی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی

چکیده

تحلیل انتخابات عمدتاً معطوف به کنش‌ها و رفتار سیاسی احزاب و گروه‌های سیاسی مطرح در جامعه است و به توصیف و تبیین دال مرکزی جناح‌های سیاسی (مثل جناح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب) و تلاش هر یک از جناح‌ها برای غیریت‌سازی و طرد جناح رقیب پرداخته می‌شود، اما در این نوشتار با استفاده از روش اسنادی، جنبه جامعه‌شناختی موضوع مورد مطالعه قرار می‌گیرد. منظر جامعه‌شناختی بر این مبنا استوار است که آنچه توانسته افراد را تشویق کند تا در انتخابات شرکت کرده و رأی دهند، شرایط اجتماعی، محیطی، اقتصادی و فرهنگی افراد رأی‌دهنده است؛ چراکه بین شرایط اجتماعی افراد و گرایش سیاسی آنان، رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. از این رو، نگارنده سعی دارد به رفتار انتخاباتی بدنه جامعه یعنی مردم در نحوه انتخاب و گزینش نمایندگان مجلس شورای اسلامی بپردازد و برای تحلیل این موضوع از سه الگوی جامعه‌شناسی سیاسی، اقتصاد سیاسی و روان‌شناسی سیاسی بهره گرفته می‌شود.
 


 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Survey on Electoral Behavior of the Iranians at the Parliamentary Elections

نویسنده [English]

  • Reza Safari Shali
چکیده [English]

The analysis of elections mainly focuses on the political acts and behaviors of the parties as well as interest groups of a society and describes the central reference of political fractions (for instants reformists or conservatives) that try to defeat the competing political wings. Using documentary method, the paper attempts to study the sociological aspect of the electoral behavior.  According to this approach, the inspiring sources of participation in the elections are social, environmental, economic and cultural conditions of the voters; as there exists a direct relationship between the social conditions of the voters and their political orientation. Therefore, the author studies the electoral behavior of the voters for the parliamentary elections in Iran and to this end he enjoys three models of political sociology, political economy and political psychology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Voting Behavior
  • Iranian Society
  • elections
  • Islamic Consultative Assembly
  • Regional Demands