یک ملت، چند صدا (تحدید اصل رقابت سیاسی در سیاست خارجی امریکا)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اریک آسلانر" در مقاله حاضر به بحث در این زمینه می‏پردازد که در کل منافع خارجی چه نقشی در سیاست امریکا بازی می‏کنند و سپس از این رهگذر، بررسی دقیق‏تری از آثار گروههای فشار اعراب و اسراییل نیز به عمل می‏آورد. تأکید "آسلانر" به ویژه بر طرق و راههای متعدد مداخله منافع خارجی در سیاست و سیاستگذاری داخلی است. آن چه از نظر وی اهمیت بیشتری دارد، برخی امکانات انتخاباتی است که به حوزه‏های انتخاباتی نسبتا متعدد، فرهیخته و ثروتمند نظیر جوامع یهودی و یونانی داده شده است. در پایان، منافع خارجی می‏توانند با بسیاری از دلایل مشابه، غالبا همان تأثیراتی را بیافرینند که به نفع گروههای فشار داخلی نیز عمل می‏کند. آنها با صرف منابع، فعالیتهای حوزه‏های انتخاباتی و از سادگی به درآوردن سیاست، در طول زمان به جبران هزینه‏های خود خواهند پرداخت.

موضوعات