کتمان علم بحثی در امنیت ملی و جریان آزاد اطلاعات

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگر

چکیده

در حالی‏ که کشفیات علمی و دستاوردهای نتایج تحقیقاتی به ‏دست آمده در طول تاریخ متعلق به تمام بشریت است و دستاوردهای علمی به دست‏ آمده در هر نقطه جهان، بر کشفیات علمی و یافته‏ های پیشینیان در سایر نقاط جهان استوار بوده است، طبیعی است که نتایج علمی، بی‏ طرف و جدا از گرایش های سیاسی در جهان باشند و بالا بردن سطح آگاهی ها و رفاه و زدودن رنج ها و محرومیت های همه انسان ها را در تمامی اعصار هدف قرار دهند.متأسفانه فعالیت های علمی در شرق و غرب جهان همواره آمیخته با سیاست بوده است و این تفکیک‏ ناپذیری علم از سیاست را در روابط اقتصادی، سیاسی، نظامی و بین ‏المللی، به ویژه در دوران بحرانی تاریخ شاهد بوده‏ ایم. امروزه حاکمیت سیاست های جهانی بر فعالیت های علمی امری انکارناپذیر است و این اعمال سیاست ها نیز غالبا به بهانه‏ های ظاهرفریبی چون کمک ها و همکاری های علمی و فرهنگی و دفاع از آزادی و حقوق بشر صورت می‏ گیرد. مقاله حاضر تلاشی هرچند ناچیز بر این روشنگری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


تألیف: هارولد سی. ریلائی                                                    
 ترجمه و تلخیص: سعید بهنام