مدیریت توسعه وتوسعه مدیریت

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

تا اواخر دهه شصت میلادی مفهوم رشد اقتصادی کاربرد وسیعی داشت و اقتصاددانان عمده تأکید خود را بر روی این مفهوم متمرکز کرده بودند. ولی در دهه هفتاد تجارب جهانی نشان داد که تأکید صرف بر رشد اقتصادی اشتباه است، زیرا هم از نظر مفهومی این کلمه نارسا بود و هم از نظر مصادیق با رشد معادل نبود. از این‏رو واژه توسعه جایگاه خاصی در متون‏اقتصادی پیدا کرد و به مرور اصطلاحات توسعه وکشورهای توسعه‏یافته و یا کشورهای عقب‏افتاده به دیگر علوم نیز راه یافت. امروزه توسعه یکی از الزامات اساسی کشورهای جهان است. سرعت تغییرات و پیشرفت در کشورهای توسعه یافته در مقایسه با کشورهای عقب افتاده به‏حدی است که به سختی می‏توان قبول کرد که این دو گروه در زمانه‏ای یکسان می‏زیند.

موضوعات