ارزیابی حقوقی دکترین رژیم صهیونیستی در حمله به گروه‌های مقاومت در کشورهای ثالث

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حقوق بین ‏الملل دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار دانشگاه الزهرا(س)

3 دانشجوی دکترای حقوق بین ‏الملل دانشگاه مفید

چکیده

دکترین «نخواستن» و «نتوانستن» مورد استناد رژیم صهیونیستی در حمله به گروه ‏های مقاومت در کشورهای ثالث است. این دکترین بدین معناست که نتوانستن یا نخوانستن دولت‌های میزبان گروه‌های مقاومت در مقابله با این گروه‌ها، حق دفاع مشروعی را برای رژیم صهیونیستی در حمله به آنها ایجاد می ‏کند. این مقاله در پی بررسی چیستی دکترین فوق و ابعاد استناد به آن توسط رژیم صهیونیستی، با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسناد و رویه‌های قضائی معتبر بین‌المللی است و بر این فرض استوار است که راهبرد رژیم صهیونیستی در قبال دکترین مذکور با ابهام ‏های مختلفی مواجه است. با استناد به ادله متعدد بیان‌شده در این مقاله، دکترین نخواستن و نتوانستن بهانه‏ ای مشروع برای توسل به زور و ارتکاب حمله مسلحانه علیه کشور میزبان گروه ‏های مقاومت نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal evaluation of the Zionist regime's doctrine in attacking Resistance Groups in third countries

نویسندگان [English]

  • Yasser Amin Al-Ruaya 1
  • Maryam Ahmadinejad 2
  • Mohsen Mataji 3
1 ..
2 ..
3 ..
چکیده [English]

The doctrine of "unwillingness" and "inability" is cited by the Zionist regime in attacking resistance groups in third countries. This doctrine means the unwillingness and inability of the host countries in confronting the Resistance Groups, gives the Zionist regime the permission and right to self-defense. This article attempts to examine the nature of the above doctrine and the dimensions of its citation by the Zionist regime, using library resources and internationally recognized documents and judicial procedures. It is based on the assumption that the Zionist regime's strategy towards this doctrine faces various ambiguities. Based on the various arguments presented in this article, the doctrine of "unwillingness" and "inability" is not a legitimate excuse to use force and carry out an armed attack against the host country of Resistance Groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unwillingness and Inability doctrine
  • self-defense
  • Resistance Groups
  • Prohibition of use of force
آبراهامیان، یرواند (1381) ایران بین دو انقلاب: از مشروطه تا انقلاب اسلامی، ترجمه کاظم فیروزمند، حسن شمس‏آوری و محسن مدیر شانه‏چی، نشرمرکز.
آزر، ادوارد. ایومون، چونگاین (1377) ابعاد نرم‏افزاری امنیت ملی: مشروعیت، انسجام و ظرفیت سیستم سیاسی، ترجمه گروه امنیت ملی، مجله سیاست دفاعی، شماره22.
ایوب، محمد (1381) معضل امنیت ملی در جهان سوم، ترجمه احمد محمودی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال پنجم، شماره دوم.
بایندر، لئونارد (1377) بحران‌های توسعه سیاسی، ترجمه غلامرضا خواجه سروری، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال اول، شماره یک.
برنل، پیتر و رندال، ویکی (1387) مسائل جهان سوم؛ سیاست در جهان درحال توسعه، ترجمه احمدساعی و سعید میرترابی، نشر قومس.
بیتهام، دیوید و بویل، کوین (1376) دموکراسی چیست؟ ترجمه شهرام نقش تبریزی، انتشارات ققنوس.
دال، رابرت (1378) درباره دموکراسی، ترجمه حسن فشارکی، نشر و پژوهش شیرازه.
رحیمی، علیرضا (1393) مردم‏سالاری و امنیت‌ملی در کشورهای کمترتوسعه‌یافته، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هفدهم، شماره دوم.
رینولدز، آندرو و دیگران (1391) دانشنامه نظام‏های انتخاباتی، ترجمه ابوذر رفیعی قهساره، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
سایق، یزید (1377) امنیت در کشورهای درحال توسعه؛ رویارویی با سده بیست ویکم، ترجمه علیرضا طیب و مصطفی ایمانی، انتشارات علمی و فرهنگی.
شومپیتر.جی.ا (1354) کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی، ترجمه حسن منصور، انتشارات دانشگاه تهران.
غرایاق زندی، داود (1390) درآمدی بر سیاستگذاری امنیت ملی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
کسروی، احمد(1386) تاریخ هجده ساله آذربایجان، مؤسسه انتشارات نگاه.
لرنر، دانیل (1383) گذر جامعه سنتی؛ نوسازی خاورمیانه، ترجمه غلامرضا خواجه سروری، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
مک فرسون. سی.بی (1369) جهان حقیقی دموکراسی، ترجمه مجید مددی، نشر البرز.
مک فرسون. سی. بی (1376) زندگی و زمانه دموکراسی لیبرال، ترجمه مسعود پدرام، نشرنی.
مکی، حسین (1358) تاریخ بیست ساله ایران (جلد اول)، مؤسسه انتشارات امیر کبیر.
میل. جان استوارت (1369) تأملاتی در حکومت انتخابی، ترجمه علی رامین، نشرنی.
هانتینگتون، ساموئل (1375) سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، نشر علم.
هلد، دیوید (1369) مدل‏های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، انتشارات روشنگران.
Booth, Ken (2005) Critical Security Studies and World Politics, Colorado: Lynne Reinner Publisher.
Grugel, Jean (2002) Democratization: A Critical Introduction, Hampshire: Palgrave Macmillan.
Johnson, Loch K (2012) National Security Intelligence, Secret Operation in Defense of the Democracy, Cambridge: Polity Press.
Rehman, Iqbalur (1992) National Security and the Problems of Unconventional Warfare, Dehli: Kanishka Publishing House.