هنر نفوذ پنهان: استراتژی «قدرت تیز» چین در جهان

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

چکیده

قدرت، یکی از مفاهیم اساسی روابط بین‌الملل است. این مفهوم که به معنای توانایی بازیگر در رسیدن به نتایج دلخواه است، به شیوه‏ های مختلفی اعمال می‌شود؛ از جمله سخت، نرم و هوشمند. با گسترش روزافزون قدرت رسانه‌ها، پویایی در روابط میان قدرت‌های بزرگ و همچنین، رقابت آنها برای کسب نفوذ و قدرت بیشتر، مفهوم دیگری از قدرت مطرح شده که از آن به عنوان «قدرت تیز» نام برده می‌شود. چین در سال‏های اخیر برای پیشبرد اهداف و مقاصد خود در عرصه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از تاکتیک‌ها و تکنیک‌های مختلفی برای دستکاری و جلب توجه افکار عمومی در داخل و خارج بهره برده که برخی تحلیل‌گران، آن را در قالب «قدرت تیز» تبیین و تفسیر کرده ‏اند.
باور آنها بر این است که چین با استفاده از ایدئولوژی حزبی خود، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، رهبران، سیاستمداران و مراکز تحقیقاتی و اقتصادی غرب را تحت نظر گرفته و می‌کوشد آنچه درباره چین گفته و منتشر می‌شود، را مدیریت و محدود کند. در پس همه این اقدامات، اهداف و مقاصد ایدئولوژیک، ژئوپلیتیک و اقتصادی وجود دارد. این مقاله ضمن تبیین مفهوم «قدرت تیز» درصدد بررسی چرایی و چگونگی استفاده چین از این شیوه اعمال قدرت برای پیشبرد اهداف خود در سیاست خارجی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Art of Covert Influence: China's "Sharp Power" strategy in the world

نویسنده [English]

  • Majid Rouhi Dehbaneh
..
چکیده [English]

Power is one of the basic concepts of international relations. This concept, which means the actor's ability to achieve the desired results, is applied in different ways; including hard, soft and smart. With the growing power of the media, the dynamism of the relations between the great powers, and also their competition for more influence and power, another concept of power has emerged, which is called "sharp power". In recent years, China has used various tactics and techniques to manipulate and attract public attention at home and abroad to advance its goals and objectives in the international and regional arenas, which some analysts have described as "sharp power." They believe that China, using its party ideology, monitors the media, universities, leaders, politicians, and Western research and economic centers, and seeks to manage and limit what is being said and published about China. Behind all these actions, there are ideological, geopolitical and economic goals and objectives. This article, while explaining the concept of "sharp power", seeks to examine why and how China uses this method of exercising power to advance its foreign policy goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sharp Power
  • Communist Party
  • Confucian Institutions
  • Ideology
  • Covert Influence
اپک تایمز (1399) نفوذ حزب کمونیست چین در رسانه‌های آمریکایی، قابل دسترسی در اپک تایمز فارسی: www.persianepochtimes.com/3.
اپک تایمز (1399)، جاه‏طلبی‌های جهانی حزب کمونیست چین، قابل دسترسی در اپک تایمز فارسی: Persian epochtimes.com.
بنتزن، ناجا (1398) عملیات های نفوذ خارجی در اتحادیه اروپا، سرویس تحقیقاتی پارلمان اروپا، مرکز بررسی‏های استراتژیک ریاست جمهوری، کد گزارش 224-98.
دهوگ، اینگرید (1388) دیپلماسی عمومی در جمهوری خلق چین، در: ژان میلسن و همکاران، دیپلماسی عمومی نوین؛ کاربرد قدرت نرم در روابط بین‌الملل، ترجمه رضا کلهر و سید محسن روحانی، دانشگاه امام صادق(ع).
مازار، مایکل، هیث، تیموتی و استو کاوالس، استرید (1398) چین و نظم بین‌المللی، ترجمه محسن محمودی و جواد عرب یار محمدی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، کد گزارش: 145-97.
Allen-Abrahimian, Bethany (2017) This Beijing-Linked Billionaire Is Funding Policy Reseaech at Washingtons Most Influential Institutions, foreignpolicy.com/2017/11/28
Bandurski, David (2016) Mirror, Mirror on the Wall, Chaina Media Project.
Brady, Anne-Marie (2017) Magic Weapons: China's Political Influence Activities under Xi Jiping, www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/document/article/magic-weapons.pdf
Cheng, Evelyn (2018) Chinese Telecom Giants Huawei and ZTE face Market Pressures Amid USScurty, CNBC.
Cole, J. Michael (2017) Taiwan Confirms Chinas Black Hand Behind Anti-Reform Protests, Taiwan Democracy Bulletin 1, No. 10.
Cole, J. Michael (2018) The Hard Edge of Sharp Power Understanding China's Influence Operation Abroad, A Macdonald-Laurier Institute Publication.
Diamond, Larry, Schell, Orville (2018) China's Influence & American Interests promoting Constructive Vigilance, Hoover Institution Press.
Diresta, Renee, Carly Miller, Vanessa Molter John Pomfret, And Glenn Tiffert (2020) Telling China's Story: The Chinese Communist Party's Campaign to Shape Global Narratives, Hoover Institution.
Economict, (2017) What to Do about China's, Sharp Power, Economist, Dec 114, www.economist.com/leaders/ what- to- do-about- chinas-, sharp- power, /2017-12-14
Green, Ethan (2020) Sharp Power: How Foreign Election Interference Is Changing the Global Balance of Power, WWU Honors Program Senior Projects.
Hamilton, Clive (2018) Silent Invasion: China's Influence in Australia, Malbourne: Hardie Grant.
Horowitz, Jason, Alderman, Liz (2017) Chastised by EU, a Resentful Greece Embraces China's Cash and Interests, The New York Times.
Gao, George (2017) Why Is China so Uncool Soft Power Beijing Censorship Generation Gap, March 8, 2017, https://foreignpolicy.com /2017/03/08, accessed 15 December 2019
Ikenberry, G. John (2004) Soft Power: The Means to Success in World Politics, Foreign Affairs, 83 (3).
Kynge, James, Hornby, Lucy, Anderlini, Jamil (2017) Inside China's Secret, Magic Weapon, For Worldwide Influence, Financial Times, October 26.
Leonova, Olega (2019) Sharp Power-The New Technology of Influence in a Global World, Security Problems in Contemporary World, No 2, T. 63.
Little, (2015) Michael Chan and The Troubling Thumbprint of The Chinese Communist Party in Canada, June 17, http://www.theepochtimes.com
Marquardt, Alex, Cohen, Zachary (2019) U.S Intelligence Warns China Using Student Spies to Steal Secrets, www.cnn.com
Mattis, Peter (2018) An American Lens on Chinas Interference and Influence-Building Abroad, The Asian Forum.
McClintock, Bruce (2017) Russian Information Warfare: A Reality That Needs a Respone, RAND Corporation.
Mckenzie, Nick, Baker, Richard (2017) Chainese Operations in Australi: Payments, Power, and Our Politicians, The Sydney Morning Herald.
Ministry of Education of the People's Republic of China (December 16, 2020) Statistics on Chinese learners studying overseas in 2019, http://en.moe.gov.cn/news/press_releases/202012/t20201224_507474.html
Nye, Joseph S. Jr (2014) The Information Revolution and Soft Power, Current History, 113 (759: 19-22
Nye Jr, Joseph S (a) (2018) How Sharp Power Threatens Soft Power, Foreign Affairs.com/article/chaina/2018-01-24
Nye Jr, Joseph S (b) (2018), China's Soft and Sharp Power, Jan 4, Project Syndicate.
Senead, Short (2018) Sharp Power: China's Solution to Maintaining the Legitimacy of Its Non-Interference Policy, Iowa Research Online.ir.uiowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1286&context=honors_theses
Smith, Jeff M. (2018) China's Belt and Road Initiative: Strategic Implications and International Opposition, The Heritage Foundation.
Stepar, Roman (2020) China’s Sharp Power: How China Seeks to Influence and Coerce its Neighbors, Institute of Politicial Science UK FSV.
Stokes, Mark and Hsiac, Russell (2013) Political Warfare with Chinese Characteristic, Project 2049 Institute.
Taehwan, Kim (2018), Authoritarian Sharp Power: Comparing China and Russia, The Asan Forum, June 18, www.theasanforum.org
Theohary, Catherine A. (2018) Information Warfare: Issues for Congress, Congressional Research Service, 7-5700.
Abi-Habib, Maria (2018), How China Got Sir Lanka to Cough Up a Port, New York Times.
Uhlmann, Chris and Andrew Greene (2017) Chiness Donors to Australian Political Parties: Who Gave How Much? Australian Broadeasting Corporation.
Usman, Zainab (2 June 2021) What Do We Know About Chinese Lending in Africa? Carnegie Endowment for International Peace.
Walker, Chirstopher, Ludwig, Jessica (2017) From Soft Power, To, Sharp Power, Rising Authoritarian Influence in the Democratic World, National Endowment for Democracy, International Froum For Democratic Studies.
Williamson. Kelly (2017-2018) Nothing Soft about Chinas Sharp Power, Canadian Forces College, JCSP 43 DL
Zhang, Alexander (2020) Germany on Frontline against Chinese, Russian Influene: Report, http://www.thepochtimes.com/ Germany- on- frontline- against- chinese- russian- influene- Report/3447076.html.