آثار تغییرات اقلیمی بر تعهدات بین ‏المللی دولت‌ها؛ مطالعه موردی بهره‌برداری از منابع آبی مشترک

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانش ‏آموخته کارشناسی ارشد روابط بین ‏الملل دانشگاه تهران

2 استادیار گروه روابط بین ‏الملل دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مهم ‏ترین و جدی ‏ترین چالش‏های پیش ‏روی جامعه‏ بین‏المللی و سیاره‏ زمین، تغییرات اقلیمی به ‏ویژه کمبود منابع آبی و خشکسالی‏ های ناشی از آن است. در دهه‏ های اخیر، این پدیده منجر به مسئله ‏ای امنیتی در روابط بین‌الملل و تشدید تنش میان برخی دولت‏ها در مناطق کم ‏آب و اختلافات بر سر نحوه مدیریت منابع مشترک آبی شده است. بنابراین، امروزه آب در میان عواملی است که برهم ‏زننده، تهدیدکننده و آسیب‌زننده به امنیت جهانی است و بنابراین، اهمیت فراوانی در بررسی‏ ها و مطالعات راهبردی دارد. این مقاله در پی بررسی وضعیت پیامدهای تغییرات اقلیمی و آثار آن بر نحوه استفاده از منابع آبی فرامرزی و تعهدات بین‌المللی است. یافته ‏های مقاله نشان می‌دهد که تغییرات اقلیمی و کمبود آب در برخی مناطق، چالش امنیتی مهمی در نظام بین‏الملل به ‏ویژه در بحث مدیریت منابع آبی مشترک ایجاد کرده؛ که تبدیل آن به فرصت، نیازمند تقویت همکاری‏ ها میان دولت‏ها بر اساس منطق بازی برد-برد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of climate change on the international obligations of states: Case study of exploitation of shared water resources

نویسندگان [English]

  • Tahereh Miladi 1
  • Yusof Molaei 2
1 ..
2 ..
چکیده [English]

Climate change is one of the most important and serious challenges facing the international community and the whole planet, especially the scarcity of water resources which results in drought. In recent decades, this phenomenon has led to a security issue in international relations and the escalation of tensions between some states in water-scarce areas and also has risen disputes over how to manage shared water resources. Therefore, today water is among the factors that disrupt, threaten and harm global security and, therefore, is of great importance in strategic studies. This article attempts to examine the impact of climate change and its effects on international commitments and how transboundary water resources are used. The findings of the article show that climate change and water scarcity in some areas have created a significant security challenge in the international system, especially in the discussion of shared water resources management, which turning it into an opportunity requires strengthening cooperation between governments based on the logic of a win-win game.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common Water Resources
  • Climate Change
  • International Commitments
  • Cooperation
  • Conflict
پیری، مهدی (1397) تأملی بر آثار حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به توافقنامۀ پاریس در خصوص تغییرات اقلیمی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، 48 (4).
پیشگاه هادیان، حمید و حجازی، علیرضا (1389) چالش‏های مشترک هیدروپولیتیک ایران با عراق و افغانستان، از سال 2001 تا 2010 مطالعه موردی اروند و هیرمند، فصلنامه علمی مطالعات روابط بین‏الملل، 3 (12).
توکل‌نیا، محمدرضا و اکبریان، محمدعلی (1390) جهانی‏شدن؛ فرصت یا تهدید برای محیط زیست، مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 2 (5).
حسن‏لی، علی مراد (1390) تغییرات اقلیم و پیامدهای آن بر منابع آب و محیط‏زیست (راهبردهای سازگاری، کاهش اثر)، مشهد: جهاد دانشگاهی.
خوش‏منش، بهنوش و دیگران (1394) بررسی پیامدهای تغییر اقلیم از دیدگاه حقوق بشر، فصلنامه‏ی علم و تکنولوژی محیط‏زیست، دوره‏ هفدهم، شماره‏ 4.
رضایی‏نژاد، ایرج (1387) تأملی بر مفهوم حق بر توسعه، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، 4 (3 ).
زارع، علی و رمضانی قوام آبادی، محمدحسین (1400) مناقشات زیست محیطی کشورهای حوضه آبریز دجله و فرات نسبت به سدسازی ترکیه از منظر حقوق بین‏الملل، فصلنامه علوم محیطی، 19 (1).
کاپونئرا، دانته آگوستو (1392) اصول حقوق و مدیریت آب، ترجمه محسن عبداللهی، اصلی عباسی، موسسه مطالعات و پژوهش‏های حقوقی شهر دانش.
کوروکولاسوریا، لال و رابینسون، نیکلاس (1390) مبانی حقوق بین‏الملل محیط‏زیست، ترجمه سید محمد مهدی حسینی، نشر میزان.
لی، جیمزآر (1392) تغییرات اقلیمی و درگیری‏های مسلحانه، ترجمه جعفر حسن پور، مرکز آموزشی پژوهشی سپهبد صیاد شیرازی.
موسوی، سید فضل‏الله (1391) حقوق رودخانه‏های بین‏المللی با تأکید بر حوزه‏های اردن و لیطائی و مدیریت و برنامه‏ریزی آب‏ها، نشر دادگستر.
مولایی، یوسف و دیگران (1397) اصل بهره‏برداری معقول از منابع آب در حقوق بین‏الملل آب و رویه‏ مورد عمل در ایران، فصلنامه‏ی مطالعات حقوق عمومی، 48 (3).
Abas, N., Khan, N., Saleem, M. S., & Raza, M. H. (2019) “Indus Water Treaty in the Doldrums Due to Water–Power Nexus”. European Journal for Security Research, 4(2).
Ansink, Erik (2009) Game-theoretic models of water allocation in transboundary river basins, Wageningen University.
Boisson de Chazournes, L (2013) Fresh Water in International Law, Oxford University Press.
Cooley, H. et al (2013) Global Water Governance in the 21th century, Pacific Institute.
Dombrowsky, Ines (2007) Conflict Cooperation and Institutions in International Water Management: an Economic Analysis, Edward Elgar publishing.
FAO (2007) world water day, https://worldwaterdayarchive.unwater.rw1.co.za/2007/
Finus, Michael (2003) “Stability and Design of International Environmental Agreements: the Case of Trans Boundary Pollution” International Yearbook of Environmental and Resource Economics, 4.
Fuentes, X (2002) “International Law-Making in the Field of Sustainable Development: the Unequal Competition between Development and the Environment”, International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 2.
Giordano, Mark (2003) “The Geography of the Commons: The Role of Scale and Space” Annals of the Association of American Geographers, 93 (2).
Hussein, O. A., & Mohamed, K. (2021) “Legal Rights of International Water Resources: A Case of Tigris and Euphrates Rivers”. International Journal of Law, Government and Communications, 6 (22)
International Court of Justice, The Hague (Netherlands) (Sep 1997) Case concerning Gabcikovo-Nagymaros project (Hungary/Slovakia) Summary of the Judgement of 25 September 1997 (ICJ--97-10(bis)). Slovakia.
Just, Richard E., and Sinaia Netanyahu (1998) Conflict and Cooperation on Trans-boundary Water Resources, Springer.
Kukushkina, Anna, (2021) “Water Resources Protection and International Environmental Security” https://ssrn.com/abstract=3798504
Leb, C. (2018) “One Step at a Time: International Law and the Duty to Cooperate in the Management of Shared Water Resources” Water International, 40 (1).
Mclntryre, Owen (2006) “Role of Customary Rules and Principles of International Environmental Law in the Protection of Shared International Freshwater Resources” National Resources Journal, 46.
Padowski, J.C and Jawitz, J.W (2009) “The Future of Global Water Scarcity: Policy and Management Challenges and Opportunities” The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations, Summer/Fall.
Saul, Ben (2009) “Climate Change Conflict and Security: International Law Challenge,” New Zealand Armed forces Law Review, Vol 9.
Teotónio, Carla., Rodríguez, Miguel, Roebeling, Peter, & Fortes, Patricia. (2020) “Water Competition Through the ‘Water-energy’ Nexus: Assessing the Economic Impacts of Climate Change in a Mediterranean Context”. Energy Economics, 85.
Tropp, Hakan (2006) Water scarcity challenges in the Middle East and North Africa (MENA). No. HDOCPA-2006-31. Human Development Report Office (HDRO), United Nations Development Programme (UNDP).
Umoff, Allie Alexis (2008) “Analysis of the 1944 US-Mexico Water Treaty: Its Past, Present and Future, AN” Environmental Law and policy journal. 32 (69).
UN Water (2007) Coping with Water Scarcity, World Water Day: 22nd.
Weiner, Robert (2007) “Water, World Water, A Crisis of Global Governance?”, New England Journal of Public Policy, 21 (2).
Zeitoun, Mark, and Jeroen Warner (2006) “Hydro-hegemony-a Framework for Analysis of Trans-boundary Water Conflicts” Water policy, 8 (5).