خاستگاه هویتی تنش در روابط روسیه و آمریکا و تأثیر آن بر منافع جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای مطالعات آمریکای شمالی، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران( نویسنده مسئول)

چکیده

مواجهه و تداخل منافع روسیه و ایالات متحده آمریکا در عرصه‌های گوناگون بین‌المللی، تنها منبعث از بسترها و خاستگاه‌های سیاسی نبوده و واجد ریشه‌ها و علل «شناختی- هویتی» است. این پژوهش با مروری بر ویژگی‌های هویتی و گفتمانی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و فدراسیون روسیه، به بررسی ریشه‌های تقابل پرداخته و پس از تشریح روند بروز تنش‌های هویت‌مدار در روابط دو کشور، مترصد پاسخ به این پرسش است که تشدید این تنش‌ها چه تأثیراتی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گذارده است؟ در این پژوهش از نظریه الکساندر ونت و تأکید وی بر نقش نظام معنایی حاکم بر یک نظام سیاسی و نیز تأثیر زیرساخت‌های هویتی بر سامانه‌ ترجیحات در سیاست خارجیِ کشورها بهره‌ گرفته شده است. داده‌های این پژوهش نیز با بهره‌گیری از روش اسنادی و کتابخانه‌ای گردآوری شده است.    

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identity Origin of Tens Relationship between Russia and the USA and its Impact on Interests of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad Shad
دوره 18، شماره 70 - شماره پیاپی 4
سال هجدهم. شماره چهارم * زمستان 1394 * شماره مسلسل 70
اسفند 1394
صفحه 121-156
  • تاریخ دریافت: 14 شهریور 1394
  • تاریخ بازنگری: 21 مهر 1394
  • تاریخ پذیرش: 27 آذر 1394